Sökning: "skadeprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet skadeprevention.

 1. 1. Prestationsförmåga efter skadeförebyggande övningar och generell uppvärmning : En jämförande experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kalle Svensson; Erik Gannby; [2021]
  Nyckelord :Physical therapy; injury prevention; vertical jump; warm-up; Fysioterapi; skadeprevention; vertikala hopp; värma upp;

  Sammanfattning : Background: To perform general warm-up prior to athletics is widely recognized and has adocumented effect on performance. Lower extremity injuries are commonly occurring forsoccer, handball, volleyball, and floorball players. Injury prevention exercises decreases therisk for musculoskeletal injuries, supposing good compliance exists. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar underlaget kokontraktionen mellan hamstrings och quadriceps vid enbenslandningar? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hedi Myhre; Sebastian Ceder; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; elektromyografi; ground reaction force; kokontraktion; skadeprevention;

  Sammanfattning : Inledning: 70% av alla skador av det främre korsbandet (ACL) sker vid icke-kontakt-situationer. En låg kokontraktionsratio mellan hamstrings och quadriceps (H:Q) kan ses som en riskfaktor för ACL. Få studier är gjorda kring detta i samband med enbenslandningar på olika underlag. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter om skador och skadeförebyggande träning hos tennistränare : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :Skadeförebyggande träning; skadehantering; skador; tennisspelare; tennistränare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tennis är nyttigt både för den fysiska och mentala hälsan. De vanligaste skadorna som rapporterats innan är knäskador och axelskador. En riskfaktor för tennisskadors uppkomst är omkretesen på tennisrackets handtag, tennisrackets storlek på huvudet och träningsvolymen. LÄS MER

 4. 4. Nordic Hamstrings Exercise och Razor Hamstring Curls effekt på muskelstyrka och rörlighet i hamstrings för fotbollsspelande ungdomar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Dimos Edirnelis; [2020]
  Nyckelord :Eccentric training; intervention; injury prevention; resistance training; sports medicine; Excentrisk träning; idrottsmedicin; intervention; skadeprevention; styrketräning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av 6 veckors styrketräning med så kallad Nordic Hamstring Exercise (NHE) i jämförelse med Razor Hamstring Curl (RHC) med avseende på hamstringsmuskulaturens styrka och rörlighet hos unga fotbollsspelare.   43 fotbollsspelande ungdomar från två olika lag rekryterades till studien varav 40 slutförde den. LÄS MER

 5. 5. Överbelastningsskador och asymmetrisk effektutveckling inom ishockey

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Theo Schagerlund; [2020]
  Nyckelord :Asymmetrisk effektutveckling; Idrottsvetenskap; Ishockey; Kompensatoriska rörelsemönster; Skadefrekvens; Skadeprevention; Överbelastningsskador; Asymmetrical power development; Compensatory movement patterns; Ice hockey; Injury frequency; Injury prevention; Overuse injury; Sport Science;

  Sammanfattning : Problemområdet som det här examensarbetet undersöker är frekvensen av överbelastningsskador inom ishockey genom en casestudie med ishockeyklubben ’Malmö Redhawks’. Tidigare forskning har visat att det finns en samband mellan asymmetrisk effektutveckling och överbelastningsskador i andra sporter och den nuvarande studien avser att förtydliga dess roll inom ishockey. LÄS MER