Sökning: "skaderisk"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet skaderisk.

 1. 1. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Emma Hellkvist; [2019]
  Nyckelord :crop damages; wild boar; Sus scrofa; human-wildlife conflict;

  Sammanfattning : Wildlife damages to crops is one of the major factors for human-wildlife conflicts. Wild boar (Sus scrofa), has during the last decades increased greatly in numbers, both in its natural and introduced range. By eating and trampling the crop, wild boar causes huge economic losses to farmers. LÄS MER

 2. 2. Finska och svenska elitdamfotbolltränarnas tankar kring skador och skadeprevention

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aino Turtiainen; [2019]
  Nyckelord :Attityder; skadeprevention; Professionalisering; Maktteori; Semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Damfotbollen har såsom alla andra idrotter blivit mera professionaliserad genom åren. Professionell fotboll innebär höga doser av träning och fokus på vinnandet. Dessutom har tidigare studier visat att tränaren kan vara en riskfaktor för skador. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av skadeprevention på alpina skidgymnasium i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Simon Hansson; Dennis Rajden; [2019]
  Nyckelord :Alpin skidåkning; Fysioterapi; Gymnasieelever; Kvalitativ Studie; Skadeprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever som studerar vid alpina skidgymnasium i Sverige löper en ökad skaderisk under sin studietid och då framförallt i de nedre extremiteterna. Det visar sig även att de elever som skadar sig får mentala konsekvenser till följd av skadan till exempel i form av identitetsförlust eller utanförskap. LÄS MER

 4. 4. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michaela Österman; [2018]
  Nyckelord :råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Sammanfattning : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. LÄS MER

 5. 5. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Engerström; [2018]
  Nyckelord :immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Sammanfattning : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. LÄS MER