Sökning: "skadestånd vid penningtvättsbrott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skadestånd vid penningtvättsbrott.

  1. 1. Vem får dom svarta pengarna? : Konkurrerande anspråk på penningbeslag vid penningtvättsbrott och målsägandens möjlighet att få sin skada reparerad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Klara Mtuya; [2021]
    Nyckelord :penningtvätt; penningtvättsbrott; sammanblandade kontomedel; skadestånd vid penningtvättsbrott; ersättning vid penningtvättsbrott; målsägandens rätt till ersättning; målsäganden; kontomedel; sakrätt; separationsrätt till sammanblandade kontomedel; skadestånd; skadeståndsrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER