Sökning: "skadeståndsrisk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skadeståndsrisk.

 1. 1. Den nya revisionsberättelsen : Hur rapporteringen av 'Särskild Betydelsefulla Områden' påverkas av revisorns skadeståndsrisk

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Berg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För börsnoterade aktiebolag kommer revisionsberättelsen för det räkenskapsår som avslutas vid årsskiftet 2016/2017 att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. Detta är en följd av de nya regler som tillkommit i ”Revisionspaketet” från EU. LÄS MER

 2. 2. Rykte är A och O, det är en förtroendebransch det här : En studie av auktoriserade revisorers förhållningssätt till skadeståndsrisken och risken för försämrat rykte

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Gardberg; Ericson Lovisa; [2014]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; skadeståndsrisk; ryktesrisk; professionell logik; kommersiell logik.;

  Sammanfattning : En revisor som åsidosätter sina uppgifter kan bli skadeståndsskyldig och en skadeståndstalan mot en revisor leder i regel till att denne får ett försämrat rykte, även i de fall då revisorn faktiskt frias. Idag arbetar många revisorer på stora revisionsbyråer och måste då följa både professionella och kommersiella värderingar. LÄS MER

 3. 3. Revisorns anmälningsbenägenhet - har revisorn snubblat i misstanketrappan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Christina Magnusson; Monica Persson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera och utvärdera om den variation som finns i anmälningsbenägenheten bland revisorer beror på individuella egenskaper och attityder. Vi ville även studera om anmälningsbenägenheten varierar beroende på vilka brott som avses. LÄS MER