Sökning: "skala landskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden skala landskap.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnea Englander; [2020]
  Nyckelord :Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Sammanfattning : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. LÄS MER

 2. 2. Biologisk mångfald & staden. : En studie av den svenska planeringens hantering av biologisk mångfald i urbana miljöer.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Zacharias Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; Biologisk mångfald; Biodiversitet; Ekosystemtjänster; Ekologi; Insekter; Massutdöende; Holocen-utdöendet; Gröninfrastruktur; Nischteori; Ö-teori; Habitat; Landskap; Matrix;

  Sammanfattning : Städer har historisk sett byggts i områden med en hög biologisk mångfald. Som ett resultat av den urbana expansion som pågått under de senaste hundra åren, så har arters habitat ersatts och lokala ekosystem satts ur spel. LÄS MER

 3. 3. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Lundvall; [2019]
  Nyckelord :landskapsrörelse; strövande; taktil skala; visuell skala; fragmentering; Bernard Lassus; Lilla Sickla; Kolerakyrkogården; Hammarbyskogen;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. LÄS MER

 4. 4. Odling 2000 kvm : en gestaltning med den regenerativa metoden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vanja Pihl; Nathalie Åman; [2019]
  Nyckelord :Regenerativ design; ekosystemtjänster; hållbar utveckling; matproduktion; socialekologiska system;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att genom den regenerativa metoden ta fram ett gestaltningsförslag för odlingsexperiment 2000 kvm på Rosendals trädgård och omkringliggande landskap. Som landskapsarkitekter var uppgiften att knyta samman experimentet 2000 kvm med omgivande landskap - denna plats ska kunna upplevas och läsas som en helhet, med berättelsen om matkulturen i centrum. LÄS MER

 5. 5. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER