Sökning: "skalbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet skalbolag.

 1. 1. SPAC-bolag och dess förvärv : En studie om ledningens operativa erfarenhet och påverkan på utvecklingen av operationella prestationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Jacobsson; Oskar Nilsson; [2021]
  Nyckelord :börsnotering; DuPont-modellen; fusioner och förvärv; operativ erfarenhet; operationella prestationer; SPAC-bolag; Special Purpose Acquisition Companies;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) är så kallade skalbolag som skapas och börsnoteras i syfte att förvärva ett onoterat bolag som tar över platsen på börsen. SPAC-bolagets ledning anses vara dess enda tillgång och således är deras tidigare erfarenhet en vital framgångsfaktor. LÄS MER

 2. 2. Betting on the jockey rather than the horse : a study on the determinants of mergers of SPAC IPOs

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Kajerdt; Andreas Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs; Skalbolag; Börsnoteringar; Fusioner; Förvärv; Blank checks; Initial Public Offering IPO ; Mergers and Acquisitions M A ; Special Purpose Acquisition Companies; SPACs;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) are public shell entities uniquely constructed to acquire one or more privately held businesses. The transaction's structural characteristics put significant pressure on the management team's capabilities to find a suitable company to acquire within the predetermined time frame. LÄS MER

 3. 3. Skalbolagsreglerna inom företagssektorn. En oklar skattelagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Svanberg; [2016-04-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skalbolagsreglerna i företagssektorn infördes när lagstiftningen kring skattefrihet på näringsbetingade andelar i bolagssektorn trädde i kraft 2003, eftersom det av lagstiftare ansågs nödvändigt för att motverka en dittills ointressant marknad för oseriösa skalbolagsaffärer där en juridisk person avyttrar ett skalbolag. Konsekvensen av att omfattas av reglerna är en mycket hård beskattning av säljaren till andelar som hänför sig till vad som i lagstiftningen definieras som ett skalbolag. LÄS MER

 4. 4. Skalbolagsreglerna en kritisk granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Natalya Werner Lukyanova; [2011]
  Nyckelord :skalbolag; skalbolagsdeklaration; skalbolagsregler; skalbolagsbestämmelser; skalbolagsbeskattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. LÄS MER

 5. 5. Sänkt minimikrav på aktiekapital för privata aktiebolag- Ett skatterättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jörgen Svensson; [2011]
  Nyckelord :Skatterätt; Associationsrätt; Civilrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den i april 2010 genomförda lagändringen avseende en minskning av aktiebolagslagens krav för hur mycket aktiekapital som krävs för att starta uppe ett privat aktiebolag aktualiserar en stor mängd frågeställningar. Detta då aktiekapitalet historiskt sett har varit ett av lagstiftarens medel för att förhindra att aktieägarna till ett aktiebolag, med ett begränsat personligt betalningsansvar för delägare till bolaget som främsta kännetecken, på olika sätt skall dra ej avsedd fördel av detta. LÄS MER