Sökning: "skalbolagsbeskattning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet skalbolagsbeskattning.

 1. 1. Intern aktieöverlåtelse i fåmansföretag – Smitta inte företaget med kvalificerade andelar!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12 reglerna; intern aktieöverlåtelse; karensbolag; skatteplanering; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del ska beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. LÄS MER

 2. 2. Skalbolagsreglerna en kritisk granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Natalya Werner Lukyanova; [2011]
  Nyckelord :skalbolag; skalbolagsdeklaration; skalbolagsregler; skalbolagsbestämmelser; skalbolagsbeskattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : A shell company is a company where the company’s assets mainly consist of cash, securities and other similar liquid assets. The shell company can be: a limited liability company, an economic association or a general partnership. LÄS MER

 3. 3. Skatteverkets nya lagförslag om skalbolagsbeskattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Ermina Ceric; [2010]
  Nyckelord :Skalbolag; skatterättsliga och administrativa konsekvenser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER