Sökning: "skallskada"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skallskada.

 1. 1. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Petrik; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och omvårdnadsåtgärder vid intrakraniell hypertension. En observationsstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christina Lindgren; Jenny Reimers; [2015]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; secondary brain injury; intracranial hypertension; nursing interventions; outcome; Traumatisk skallskada; sekundära hjärnskador; intrakraniell hypertension; omvårdnadsåtgärder; utfall;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande och finansiell belastning för individ och samhälle då majoriteten får en svår till medelsvår funktionsnedsättning efter vårdtiden. På 1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan högt ICP och sekundära hjärnskador. LÄS MER

 5. 5. "...aktivitet i hjärnan genom elektrisk stimulering" eller "...skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström" : En kritisk diskursanalys av debatten om ECT

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Dymling; Carina Pudas; [2013]
  Nyckelord :ECT; Elchocker; Kritisk diskursanalys; Fairclough; Socialstyrelsen; KMR;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur debatten om ECT konstrueras av de två sociala aktörerna Socialstyrelsen samt Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR. Det analyserade materialet består av aktörernas publicerade texter på Internet. Kritisk diskursanalys med Norman Faircloughs tredimensionella modell har utgjort studiens ansats. LÄS MER