Sökning: "skalltrauma"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet skalltrauma.

 1. 1. Hot och våld inom ambulanssjukvården : Ambulanspersonalens erfarenheter ur ett internationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Josefin Lindahl; Sebastian Robertsson; [2017]
  Nyckelord :threat and- or violence; experience; ambulance personnel; prehospital emergency care;

  Sammanfattning : Akutmottagningar, psykiatrin, jourcentraler, äldrevården och ambulanssjukvården är några av de verksamheter som är utsatta för hotfulla och- eller våldsamma situationer inom sjukvården. Situationer som sjuksköterskor associerar till hot och- eller våld är i mötet med intoxikerade personer, vid triagering av lämplig/korrekt vårdnivå och i de fall då patienterna inte delar samma åsikter som sjuksköterskorna vid bedömning av lämplig vårdnivå. LÄS MER

 2. 2. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Petrik; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. LÄS MER

 4. 4. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER

 5. 5. Att leva med epilepsi : en litteratutöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Persson; Shadab Ghashghaei Abdi; [2015]
  Nyckelord :Depression; Epilepsi; Psykosociala faktorer; Restriktioner och Stigmatisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundEpilepsi är en sjukdom som orsakas av elektroniska urladdningar i hjärnan. I Sverige finns cirka 50 000 personer med epilepsi vilket gör den till en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna. Epilepsianfall varierar i antal från person till person. LÄS MER