Sökning: "skalmognad"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skalmognad.

 1. 1. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Rydén; [2022]
  Nyckelord :Potatis; Blastdödning; blastkrossning; potatiskvalitet; blastkross; pyraflufenetyl; karfentrazonetyl; skalmissfärgning; lackskorv; avdödning; matpotatis; skalmognad; skal; potatisodling;

  Sammanfattning : I matpotatisodling är knölens slutliga kvalitet alltid högt prioriterad, både den invändiga och utvändiga kvaliteten har stort fokus. Eftersom det har stort inflytande på konsumentens vilja att köpa produkten. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Gabriella Olsson; [2014]
  Nyckelord :skalfasthet; periderm; skal; skalmognad; matpotatis; kalcium; torquemeter; knölar; phellem; phellogen; ; phelloderm; skalfinish ;

  Sammanfattning : Idag ställs stora krav på matpotatisen utseende. Att förbättra skalfinishen är många gånger önskvärt för matpotatisodlaren. En försämring av skalfastheten hos etablerade matpotatissorter har uppmärksammats av Lars Bolin, VD på Svensk Potatis. LÄS MER