Sökning: "skalor"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet skalor.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att möta barnmed akut smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Göransson; Lisbeth Strand; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; smärta; barn; erfarenhet.;

  Sammanfattning : En mycket vanlig omvårdnadsdiagnos hos barn är akut smärta. Enligt svensk lag har barnsamma rätt till god vård som vuxna Barn är också en egen individ och ska mötas på sinegen nivå. Då behöver sjuksköterskan ha kunskap om de speciella förutsättningar somfinns vad gäller att möta, skatta och behandla smärta hos barn. LÄS MER

 2. 2. Improvisation, kreativitet och musikaliska gester: En studie av musikelevers improvisatoriska val

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Manuel Ahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Improvisation; Kreativitet; Musikaliska gester; Superlokrisk; II V I; Jazz; Creativity; Musical Gestures; Super Locrian; Performing Arts;

  Sammanfattning : This study focuses on a group of music students’ improvisational choices over the Vchord leading to the I-chord when improvising over major II V I chord progressions. The raison d'etre for this study is the high number of II V I-progressions being used as musical building blocks in genres that have improvisation as an integral part. LÄS MER

 3. 3. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest? – En systematisk översiktsartikel Författare: Emma Olsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Heléne Bertéus Forslund Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 21-03-31Bakgrund: Stress och ångest som generella symtom drabbar många människor. Upplevs dessa frekvent och under lång tid kan det leda till ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Dricksvattenhantering involverar flera aktörer från olika yrken från olika discipliner över flera skalor inom den svenska offentliga sektorn. Det involverar också enskilda konsumenter inom kontinuerligt växande samhällen. Utöver detta står dagens råvattenintäkter inför växande utmaningar som en konsekvens av klimatförändringen. LÄS MER

 5. 5. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Göteborg är en stad med närhet till vatten. I och med ett klimat i förändring leder denna närhet till allt högre risk för översvämning, då havet stiger och ökande regnmängder hotar. Om inget görs finns stor risk för svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. LÄS MER