Sökning: "skam och stolthet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden skam och stolthet.

 1. 1. Effektivitet eller utmattning? : En kvalitativ studie om kriminalvårdares emotionella arbete på anstalten Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hossen Jawad; Agnes Bjerregaard; [2022]
  Nyckelord :Prison; Emotional labor; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; social ties; shame; pride.; Anstalt; Emotionellt arbete; Arlie Hochschild; Lean production; Just in time; Thomas Scheff; sociala band; skam; stolthet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förändringar inom kriminalvården påverkar kriminalvårdares arbetsvillkor och förutsättningarna för det emotionella arbetet.  Därför har vi lagt fokus på kriminalvårdens arbete som präglats av de förändringar som skett, både på arbetstid och privat. LÄS MER

 2. 2. "Den finska erfarenheten värker" : En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Kujanpää; [2022]
  Nyckelord :assimilation; ethnic identity; identity process; national minority group; stigma; Sweden-Finns; assimilering; etnisk identitet; nationell minoritetsgrupp; sverigefinnar; stigma; identitetsprocess;

  Sammanfattning : Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Under en lång historisk period har de varit föremål för diskriminering och assimilering, men de senaste åren har deras status höjts och de har idag särskilda lagstadgade rättigheter. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av alkoholen : En kvalitativ studie baserad på åtta vuxna barns upplevelser av att växa upp i en missbrukarfamilj

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Custovic; Alma Prljaca; [2021]
  Nyckelord :Adult children; addict family; impact; experiences; Vuxna barn; missbrukarfamilj; påverkan; erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har baserats på åtta vuxna barn som har vuxit upp i en alkoholmissbrukarfamilj. Syftet med uppsatsen är att förstå hur de vuxna barnen har påverkats av att växa upp i en familj där minst en av föräldrarna missbrukat alkohol samt hur relationen till andra personer påverkats. LÄS MER

 4. 4. Det lilla barnet i skuggan av det stora missbruket : En hermeneutisk studie om hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Landin; Kim Malmgren; [2020]
  Nyckelord :missbruk; beroende; vuxna barn; dysfunktionell familj; medberoende; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie där syftet varit att undersöka hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Detta är ett viktigt ämne då det är många barn som lever i dessa familjeförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER