Sökning: "skanning"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet skanning.

 1. 1. Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hagman; Wilma Deleryd; [2023-02-16]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; rekrytering;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. LÄS MER

 2. 2. Barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : En studie i hur svenska förskolor arbetar preventivt för att upptäcka riskerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Dyslexi; enkätundersökning; fonologisk medvetenhet; förskola; läs- och skrivsvårigheter; screening; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Problem: Personal på förskolor kan uppleva osäkerhet och okunskap då det gäller att upptäcka de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan.  Syftet: Enkätundersökningens syfte var att ta reda på hur förskolor i Sverige idag arbetar med att identifiera de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Fotogrammetri som uppföljningsverktyg i tunnelprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Kim Burö; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fotogrammetri är en metod där man kan skapa tredimensionella modeller genom att ta flertal bilder på objektet med en kalibrerad kamera. Fotogrammetri har på senare år blivit ett alltmer populärt verktyg som används i många olika branscher eftersom processen att skapa tredimensionella modeller har förenklats genom att kunna ta bilder med vanliga konsumentkameror. LÄS MER

 4. 4. Skanning av elever till modersmålsundervisningen: för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronika Axelsson; [2022]
  Nyckelord :dilemma; föräldrakontakt; kunskapskrav; modersmål; skanning;

  Sammanfattning : Som modersmålslärare med många års erfarenhet i yrket och som vikarie i andra ämnen, uppmärksammade jag ett möjligt ämne för uppsatsen. Modersmålsenheten, en enhet som är verksam under Barn- och Utbildningsnämnden i kommunen, beslutade år 2020 om ett nytt arbetsmoment för modersmålslärare, att testa kunskapsnivån på de elever som ansöker om undervisning i modersmål. LÄS MER

 5. 5. Imaging of the MTP joint: Developing an imaging protocol optimised for damage detection and 3D modelling

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Johanna Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :computed tomography; magnetic resonance imaging; cone beam computedtomography; cartilage; osteochondral lesions; metatarsal phalangeal joint; datortomografi; magnetisk resonanstomografi; kon-datortomografi; brosk; kondrala skador; metatarsalphalangen-leden;

  Sammanfattning : Walking without pain in the toe has a significant impact on a person’s well-being. Human mobility will be impaired in osteoarthritis of the big toe, and pain will occur during walking. By replacing the cartilage or bone injury with an individualised implant, osteochondral injuries to the knee and ankle can be treated. LÄS MER