Sökning: "skanska kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden skanska kvalitet.

 1. 1. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER

 3. 3. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 4. 4. Återvinning av asfalt och betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Simon Jepsson; Elin Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Återvinning; asfalt; betong; specialsten; tjärasfalt; krossad betong; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bygg- och rivningsavfall utgör en betydande del av den totala mängden avfall som går till deponi. Genom återvinning kan detta avfall ses som en resurs och ersätta naturligt material. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar och engagerar yrkesarbetare i byggprojekt : Partnerings påverkan på motivation och engagemang

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Franzén; [2017]
  Nyckelord :Partnering; Motivation; Motivation hos yrkesarbetare; inre- och yttre motivation; målsättning och feedback.;

  Sammanfattning : Inom varje projektorganisation finns det olika individer som ska skapa en produkt av hög kvalitet enligt kundens krav och förväntningar. För att bedriva projekten på ett effektivt sätt med ett bra samarbete har partnering vuxit fram. LÄS MER