Sökning: "skanska marknadsföring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skanska marknadsföring.

 1. 1. Contributions of Internal Branding Practices to Corporate Brand Success

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marjam Malmberg; [2009]
  Nyckelord :Internal branding; Corporate brand success; Corporate branding; Human resource management;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how internal branding practices can contribute to successful corporate brand building. The thesis is based on a case study of the successful Swedish brands Saab AB, SAS Sverige and Skanska. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNIKATIONEN PÅ BOSTADSMARKNADEN : - Kundens möjlighet att göra ett miljövänligt bostadsköp

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Linnéa Edwall; Linn Hägg; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Green Marketing; Green Consumption; Housing market; Recidence; Communikation; Consumers; Consumption choices; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; Environment; CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Hållbarhetsarbete; Grön Marknadsföring; Grön Konsumtion; Bosstadsmarknaden; Bostad; Kommunikation; konsumenter; konsumtionsvalmöjligheter; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; MIljö;

  Sammanfattning : Det är idag uppenbart att miljön måste skyddas för att kunna säkerställa en god livskvalitet även för kommande generationer. I samband med dessa frågor spelar byggsektorn en oerhört central roll, vilken kan hänföras till den betydande miljöpåverkan industrin har på samhällsutvecklingen idag. LÄS MER

 3. 3. How purchasing practitioners use the Kraljic matrix

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carl Fenson; Pär Edin; [2008]
  Nyckelord :Kraljic Matrix; Portfolio models; purchasing;

  Sammanfattning : Many manufacturing companies spend more than half of their sales turnover on purchased parts and services. A number of articles have been written and it has increased the interest and enhanced the understanding of how purchasing improvements can contribute to a company’s competitive advantage. LÄS MER

 4. 4. CSR : Structure for Responsibility

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Carina Adestam; Sofia Gunnmo; [2008]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Sustainable Development; Organizational Structure;

  Sammanfattning : Many organisational flaws are consequences of unsuitable structure arrangements that do not support the organisation in its work towards goal accomplishment. The appropriateness of the structure is determined by how well it allows the organisation to respond to the environment in which it is active. LÄS MER