Sökning: "skapa effektiva team"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden skapa effektiva team.

 1. 1. Hur bidrar prototyper med olika verklighetsgrader till effektiv kommunikation inom ett produktteam?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa Rintakoski; [2020]
  Nyckelord :Prototyping; Prototyper; Kommunikation; Effektiv kommunikation; User experience design; Produktteam;

  Sammanfattning : Prototyper är verktyg som UX-designers använder för att diskutera designidéer med intressenter samt för att utvärdera koncept. Prototyper har olika verklighetsgrader och används i olika syften. När en UX-designer arbetar kan denna ingå i ett produktteam. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ida Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; clinical reasoning; attention deficit hyperactivity disorder; adults;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. Genom ett ändamålsinriktat urval identifierades åtta arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med ADHD. LÄS MER

 3. 3. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenhet av att samarbeta med skolpersonal kring fysisk aktivitet hos elever i grundskolan under skoltid : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Borgström; Malin Helldén; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förebyggande; hälsofrämjande; samarbete; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet för folkhälsa är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på förebyggandet av sjukdomar och inlärning. Eftersom barns vardag till stor del präglas av skolan är skolan en viktig plattform i arbetet med folkhälsa. LÄS MER

 5. 5. Att skapa effektiva projektgrupper : med teambuilding som främsta verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Emelie Nyström; [2017]
  Nyckelord :Team building; Project Manager; Effective leadership; Project group.; Teambuilding; Projektledare; Effektivt projektarbete; Projektgrupp.;

  Sammanfattning : In this essay we have investigated how team building can make a project group more effective towards reaching the goals of the project. With this question at issue we have interviewed a couple of project managers in the event industry that we believed was well suited for this research. LÄS MER