Sökning: "skapa en produktstruktur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skapa en produktstruktur.

 1. 1. Simplifying smart manufacturing concepts : Commercialization of smart manufacturing concepts to help small and medium-sized enterprises

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :BHARAT SHARMA; PRAVEEN NATARAJAN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart manufacturing is a concept that has taken over the manufacturing sector. The definition of smart manufacturing or the German concept Industry 4.0 has not been clearly stated and the transition from Industry 3.0 to 4. LÄS MER

 2. 2. Metodutveckling av virtuella byggnationer på Saab Automobile AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Moa Sikström; Nathalie Wisén; [2010]
  Nyckelord :Teamcenter; PLM; PDM; virtual manufacturing; structure; process; Teamcenter; PLM; PDM; virtuell byggnation; struktur; tillverkning; process;

  Sammanfattning : Saab Automobile AB i Trollhättan är i behov av en förbättrad metod för virtuella byggnationer som beredningen kan använda sig av i biltillverkningen. Genom att skapa en processtruktur i befintligt PLM-system som kan kommunicera och hämta data från den produktstruktur som redan finns skulle mycket arbete kunna sparas. LÄS MER

 3. 3. Reducering av en komplex produktstruktur : - En studie av bränsletanksinstallationen på Scanias lastbilschassier

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Henrik Fagerhof; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The product structure of the fuel tank installation is one of the most complex product areas at Scania. Caused by the number of parameters, which affect the fuel tank installation, a product structure is created which is very difficult to handle. Knowledge exist that the structure in a nearby future will be considerable more complex. LÄS MER