Sökning: "skapande personlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skapande personlighet.

 1. 1. Skapande verksamhet : En studie om pedagogers reflektioner kring skapande verksamhet och dess betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Vasilieva; [2018]
  Nyckelord :Skapande; kreativitet; skapande verksamhet; estetik; estetiska lärprocesser; creativity;

  Sammanfattning : SammanfattningI  denna  uppsats  studeras  förskollärares  uppfattningar  om  skapande  verksamhet  och  dessbetydelse för barns utveckling och lärande i förskolans pedagogiska arbete. Studien baseras på definitionen  av  begreppet  skapande. LÄS MER

 2. 2. Robot eller människa, vad spelar det för roll? - En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Holmdahl; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright; computer generated works; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a growing technological phenomenon that is predicted to, within the near future, be able to create creative works such as novels, artistic pictures, music, and the likes, equivalent in quality to the works of humans. As opposed to the works made by humans, AI-creations will not be protected by copyright, as copyright is limited to things made by humans. LÄS MER

 3. 3. "Mitt huvud har alltid snurrat av egna musikaliska idéer" : Arbetssätt och innehåll i arrangering och komposition på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Richard Karlsson; Tim Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Arrangering; Komposition; Undervisning; Kreativitet; Skapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker elever och lärares uppfattningar av arbetssättet och innehållet i kursen Arrangering och komposition i gymnasieskolan. Vi har kontaktat tre skolor där lärare och elever i kursen Arrangering och komposition har deltagit i vår internetbaserade enkät. LÄS MER

 4. 4. Att lära ut bas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jonas Castell; [2010]
  Nyckelord :baslinjer; ledtoner; ackordföljder; undervisning; skapande; färdigheter;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur baslärare resonerar kring undervisningen i basspel. Vad är viktigt att lära ut för att eleven ska kunna skapa själv? Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer. Sex respondenter fick svara på tio frågor. LÄS MER

 5. 5. Renommésnyltning - Den marknadsrättsliga gränsdragningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Engström; [2010]
  Nyckelord :Otillbörlig marknadsföring; Marknadsrätt; Renommésnyltning; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Idag byggs det upp en bild av företag om vad de är kända för och olika kännetecken. Det kan liknas vid en typ av personlighet som växer fram runt företagen vilket kan ge ett visst renommé. Denna process kommer inte över natten och inte heller gratis. LÄS MER