Sökning: "skapande tecken"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden skapande tecken.

 1. 1. Hur form följer funktion i titelsekvenser : En semiotisk analys av förtexter i framtidsfilm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Ludwig Mattsson; [2019]
  Nyckelord :film; titelsekvens; förtext; sci-fi; framtidsfilm; design; semiotik; tecken; typografi;

  Sammanfattning : Det finns inte mycket forskning på ämnet förtexter, speciellt inte i film som utspelar sig i framtiden. Uppsatsens syfte är att undersöka förtextens form och funktion utifrån en semiotisk analys som använder sig av de begrepp semiotiken medför i tolkandet av tecken. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande traditioner. En semiotisk analys av innehåll från Erik Lundins musikvideo "Haffla"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dana Etemadi Zanganeh; [2019]
  Nyckelord :Semiotik; representation; förort; postkolonialism; bildanalys; visuell; hiphop; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för det menings-skapande som musikvideon Haffla (2017) bidrar med i debatten om kultur, nationalitet och utanförskap i samtida Sverige. Genom ett postkolonialt perspektiv och med avstamp i teori om representation har delar av innehållet undersökts med metoden av semiotisk bildanalys. LÄS MER

 3. 3. Om Gilles Deleuzes filosofiska läsart : Kritiskt skapande läsning genom tecken, begrepp och möte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emet Brulin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gilles Deleuze once, in a letter, described reading in the following way: “It's like plugging in to an electric circuit.” This powerful statement together with the ”zone of indiscernibility” that readers of Deleuze often experience, as well as the insufficient scholarly engagement with Deleuze’s practice of reading philosophy constitute the starting points to study the metaphysical conditions of Deleuze’s act of reading. LÄS MER

 4. 4. Kampen om staden : En prövning av gränser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Masrour; Sara Nylander; [2014]
  Nyckelord :Offentliga rum; Graffiti; Territorium skapande; stark offentlighet; svag offentlighet; fasadkonst; klotter; marginaler; Malmö;

  Sammanfattning : Uppsatsen Kampen om staden - En prövning av gränser undersöker relationen mellan den olagliga fasadkonsten och den lagliga fasadkonsten samt konstinstitutioner i Malmös centrala delar. Studien bygger på en icke-deltagande observation där målpunkter för de tre enheterna identifieras och kartläggs. LÄS MER

 5. 5. Bland appar och nappar. En fallstudie om små barn och surfplattor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Olsson; [2012-09-24]
  Nyckelord :surfplatta; digitala verktyg; förskola; små barn; lärande; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala verktyg blir alltmer förekommande i pedagogisk verksamhet. Surfplattan är ett av dessa verktyg som på senare tid gjort debut i förskolan. LÄS MER