Sökning: "skata"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet skata.

 1. 1. Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Axelsson; [2016]
  Nyckelord :fågel; flygplan; fågelkollision; Trollhättan; Vänersborg; fiskmås; skata; kråka; kanadagås; skrämsel;

  Sammanfattning : Flygplatsområdens generella lämplighet för häckning och födosökande gör dem till attraktiva men riskfyllda platser för fåglar att uppehålla sig på. Kollisioner mellan flygplan och fåglar orsakar problem ur såväl ekologiskt som samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Bois Durci : Ett designprojekt inom 5 mil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sara Olsson; [2014]
  Nyckelord :bois durci; material studies; blood; wood; sawdust; box; shower in blood; Lith Lith Lundin; Torsåker; Sara Olsson; Rasmus Malbert; bois durci; materialstudie; blod; trä; träspån; förvaring; ask; duscha i blod; Torsåker; Lith Lith Lundin; Sara Olsson; Rasmus Malbert;

  Sammanfattning : Människor förbrukar så mycket resurser att natureninte hinner med att återställa sig och där medförsvinner material allt mera. Det bästa vore om vimänniskor enbart använde oss av material som förbrukadesi samma takt som naturen kan återställa dei.Detta designprojekt fokuserar på Bois Durci, pådess tillverkning och användning. LÄS MER

 3. 3. Life Aquatic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Bäckman; [2013]
  Nyckelord :kvarken; megastructure; bridge; Finland; water city;

  Sammanfattning : Projektet är en stad som ligger mellan Umeå och Vasa (Finland), det är den smalaste delen av Bottniska viken med bara ca 60 km öppet hav. Jag ville undersöka vad det fanns för möjligheter med en stad som utnyttjar sitt läge. Så jag planerade en offshore hamnstad som bygger sig själv och sprider sig. LÄS MER

 4. 4. Efficient Energy Transfer for Wireless Devices

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Arvid Westlund; Oskar Bernberg; [2012]
  Nyckelord :Voltage regulator;

  Sammanfattning : This project is intended to findsuitable circuit architecture forefficient power transmission where thepower supply is low.Two circuits will be built. The firstwill receive high AC which correspondsto the voltage created in a piezoelement once subjected to stress fromfoot steps It will deliver 3.3DC. LÄS MER

 5. 5. ¡Hija puta! – Din skata! Analys av undertextningsstrategier och deras effekt i översättningen av filmen Allt om min mamma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kristina Sager; [2010-02-01]
  Nyckelord :Översättning; undertextning; grovt språk; pragmatisk ekvivalens;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga vilka översättningsstrategiersom tillämpats vid undertextningen från spanska till svenska av PedroAlmodóvars film Todo sobre mi madre (Allt om min mamma) samt attförsöka fastställa vilka funktionsförändringar dessa strategier för medsig. Analysen har i uppsatsen begränsats till vad som i uppsatsenbetecknas som grovt språk. LÄS MER