Sökning: "skateboard"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet skateboard.

 1. 1. Kvinnokroppens representation inom skateboard : En kvalitativ semiotisk analys av reklambilder ur skateboardtidningen Big Brother

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Jacob Hansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En kvalitativ semiotisk analys har genomförts av reklambilderna från skateboardtidingen Big Brother. Syftet med undersökningen var att studera reklambilderna i Big Brother med fokus på representation av kvinnorna. LÄS MER

 2. 2. Idrottande i ovanliga utrymmen : En studie om utövandet av Urban Sports

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ludvig Norgren Guldhag; [2021]
  Nyckelord :Parkour; Skateboard; Lifestyle sports; Loose spaces; Public space; Parkour; Skateboarding; Livsstilsidrott; Livsstilssport; Offentligt utrymme;

  Sammanfattning : Skateboarding and parkour are categorized as urban sports, which are a type of lifestyle sports that are primarily practiced within urban environments. Compared to regular sports, these sports have a focuson personal enjoyment and freedom to set your own goals. LÄS MER

 3. 3. Platsanknytning i stadsrummet : en studie om platsanknytning med skateboard som verktyg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Bergljung; Flemming Pedersen; [2021]
  Nyckelord :plats; platsanknytning; skateboard; appropriering; place; place attachment; sense of place; skateboarding; appropriation;

  Sammanfattning : Idag värderas kulturella miljöer i staden allt högre i stadsplaneringsammanhang. Det är invånarnas ianspråktagande av stadens fysiska miljöer som skapar en dynamisk, levande och hållbar stad. Över tid utvecklar individer och grupper favoritplatser, platser som verkar identitetsskapande och väcker känslor av tillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Lean Into Your Ride : Intuitive Handsfree Control for an Electric Skateboard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Grape; [2020]
  Nyckelord :Electrik; Skateboard; FSR; Force; Sensitive; Resistor; Pressure; Sensor; Pedobarography; ZVS; Zero; Voltage; Potential; Scanning; Speed; Control;

  Sammanfattning : Skateboards have been around since at least the 1950’s, and skateboarding is most commonly knownas an extreme sport. However, skateboards can be very useful when commuting as they have continued to evolve since the 1950’s, not quite in to the hover board that Marty McFly rides on in Back to the Future, but in to skateboards equipped with electric motors that propels them forward. LÄS MER

 5. 5. Design and Development of a Chassis Concept for an Autonomous Airport Shuttle

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Rovan Diari Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project, a chassis concept has been developed for a battery-powered autonomousvehicle. The vehicle is intended to be used at an airport for transporting people betweendifferent terminals. LÄS MER