Sökning: "skatt"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet skatt.

 1. 1. Skatteväxling för en hållbar livsmedelskonsumtion och dess fördelningseffekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Edvin Månsson; Ludwig Troëng; [2023-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svenskarnas nuvarande diet ger upphov till stora klimatavtryck och i en tid där världen ställer om till en hållbar framtid hade en mer växtbaserad kost varit önskvärd. Denna uppsats presenterar en skatteväxlingsmodell vars syfte är att främja mer klimatvänliga livsmedel och samtidigt är någorlunda inkomstneutral för statsbudgeten. LÄS MER

 2. 2. SKATT I UTBYTE MOT KORRUPTION? En kvantitativ studie om effekten av uppfattad korruption på samtycke till skatt i Mellanöstern och Nordafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Khalil Jezzini; [2023-06-29]
  Nyckelord :Taxes; Corruption; Tax compliance; Political legitimacy; Economics;

  Sammanfattning : Numerous studies have shown that tax compliance among citizens tend to be lower when they perceive corruption as being widespread within their countries. One explanation for this is that widespread corruption within a country leads to the government losing its political legitimacy provided by the citizens, leading the same citizens to disregard government laws and regulations to a higher degree. LÄS MER

 3. 3. Ny lag om källskatt på utdelning - Morderniseringen av kupongskattelagen i relation till skatteundandraganden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Lagerqvist; [2023-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kupongskattelagen reglerar den svenska beskattningen av utdelning från svenska bolag till fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige. Lagen har mer än femtio år på nacken och har genomgått ett antal uppdateringar under årens lopp. LÄS MER

 4. 4. Laddning av elfordon ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv - Leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristell El-Hayek; [2023]
  Nyckelord :Value added tax; VAT; EU-VAT; charging; The Charging of Electric Vehicles from a VAT Perspective; electric vehicles; Supply of Goods or Services; goods; services; electricity; VAT comitté; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; elfordon; elbilar; momshantering; mervärdesskatterättslig hantering; leverans av varor; tillhandahållande av tjänst; vara eller tjänst; Auto Lease; Vega International; skatt; skatterätt; mervärdesskattekommittén;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur elpriser påverkar driften av ett flerbostadshus i Borlänge : Solceller, värmepump och fjärrvärme i ett kombinerat system

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Hampus Möller; [2023]
  Nyckelord :Frånluftsvärmepump; solceller; fjärrvärme; känslighetsanalys;

  Sammanfattning : I Sverige finns det cirka 2,7 miljoner lägenheter i flerbostadshus, varav merparten är byggda innan 1980 med sämre energiklasser. Till följd av nya hållbarhetskrav från myndigheter kopplat till energiprestanda är det troligt att flerbostadshus i större utsträckning kommer utrustas med solceller och värmepumpar vid renovering. LÄS MER