Sökning: "skatt"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet skatt.

 1. 1. Beskattning av kryptovalutor : Nationell skatt i en globaliserad och decentraliserad ekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Ritter von Kogerer; [2022]
  Nyckelord :Tax; Cryptocurrencies; Bitcoin; Blockchain; Skatt; Kryptovalutor; Bitcoin; Blockkedja;

  Sammanfattning : Kryptovalutor introducerades för allmänheten genom Bitcoins lansering på marknaden 2009. Sedan dess har antalet kryptovalutor ökat explosionsartat och det finns idag flera tusen olika kryptovalutor. Vem som helst kan skapa och lansera en kryptovaluta till försäljning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning av skatt i förändring : En multipel fallstudie av svenska multinationella företag och de internaprocesserna under institutionaliseringen av nya standarder

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jenny Hammarberg; Anna Matsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonas Persson; Claudia Wahlöö; [2021-09-14]
  Nyckelord :beef; greenhouse gas emissions; climate change; environmentally awareness; Pigouvian tax; double dividend; willingness to pay; contingent valuation;

  Sammanfattning : The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg 𝐶𝑂2-equivalents. LÄS MER

 4. 4. Ett virtuellt nexus - En granskning av tillämpningen av en omsättningsbaserad skatt för multinationella företag i ljuset av EU:s fria rörligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Weibull; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; digital skatt; digital tax; multinationella företag; multinational enterprises; OECD; Pillar One; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Befintliga skatterättsliga principer grundar sig på föreställningar om att affärsverksamheter bedrivs genom fysisk närvaro. En stat kan därför, för närvarande, endast grunda beskattningsanspråk på en av de två huvudprinciperna hemvist eller källstat. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av den digitala ekonomin – århundradets skattereform? - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s ”Belopp A”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Digital skatt; Belopp A; Pelare ett; Beskattning av den digitala ekonomin; OECD; Amount A; Digital tax.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har i stor utsträckning revolutionerat sättet som företagen gör affärer på. Det finns inte längre samma behov av fysiska platser för affärsverksamheter eftersom teknologin har skapat virtuella platser där företag kan sälja både varor och tjänster utan att överhuvudtaget sätta en fot i jurisdiktionen. LÄS MER