Sökning: "skatteaggressivitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skatteaggressivitet.

 1. 1. Insiderägande, CSR och dess påverkan på skatteaggressivitet : En kvantitativ studie på 273 europeiska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mia Hollsten; Daniel Svensson; [2019]
  Nyckelord :CSR; tax aggressiveness; insider; ownership structure; ownership concentration; CSR; skatteaggressivitet; insider; ägarstruktur; ägarkoncentration;

  Sammanfattning : Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan ifrågasättas. LÄS MER

 2. 2. Leder CSR till lägre skatteavdrag? : – en kvantitativ studie på totalt 105 företag fördelat på Sverige och Schweiz

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Matias Savilahti; Sarah Ström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Sustainability reporting; Tax aggressiveness; GAAP ETR; CASH ETR; CSR; Hållbarhetsredovisning; Skatteaggressivitet; GAAP ETR; CASH ETR;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett negativt samband mellan hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet.     Metod: Studien har utgått ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och har antagit en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER