Sökning: "skattemyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet skattemyndigheten.

 1. 1. Internprissättning och tullvärde : Det är bättre att förekomma än att förekommas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Transfer pricing; customs value; prevention; better; than; cure; arm’s length principle; cross-border intercompany transactions; cross-border; intercompany; transactions; intercompany transactions; market value; market; China; USA; Sweden; Swedish; tax authority; pricing; unrelated; adjusted; customs duty; customs; duty; Customs Authorities; intercompany relationship; income tax; methods; taxable income; imported; products; import; price adjustments; transaction price; tax surcharge; tax surcharges; monetary penalties; american precedent; documentation; transfer pricing documentation; future; communication; customs declaration; Tullvärde; internprissättning; globalisering; gränsöverskridande koncerninterna transaktioner; transaktioner; koncernintern; gränsöverskridande; handel; prissättning; multinationella; multinationell; företag; multinationellt företag; armlängdsprincipen; närstående företag; närstående; företag; närstående bolag; bolag; oberoende företag; oberoende; skattemyndigheten; skattemyndighet; internpris; koncern; bolagskoncern; marknadsmässig; marknadsmässiga villkor; inkomstbeskattning; tullavgift; tullavgifter; tullmyndighet; tullmyndigheter; importpris; importpriser; närståenderelation; prissättningsmetod; prissättningsmetoder; transaktion; transaktioner; beskattningsunderlag; prisjustering; prisjusteringar; skattetillägg; straffavgift; straffavgifter; ouppmärksammat problem; dokumentation; bevisbörda; kommunikation; förekomma; förekommas; internprissättningar; OECD; svensk lagstiftning; kinesisk lagstiftning; amerikansk lagstiftning; WTO; GATT; marknadsprismetoden; CUP-metoden; återförsäljningsprismetoden; RPM-metoden; kostnadsplusmetoden; CPM-metoden; nettomarginalmetoden; TNMM-metoden; vinstfördelningsmetoden; PSM-metoden; transaktionsvärde; transaktionsvärdet; identiska varor; liknande varor; försäljningspris; produktionsvärde; rimliga medel; dokumentationskrav; OECD:s riktlinjer; riktlinjer; jämförelse; bevisbörda; Kina; USA; amerikansk; CVA; amerikanska marknaden; svenska marknaden; kinesiska marknaden; förhållandet; mellan; ökad; samverkan; dokumentationspolicy; dokumentationskrav; kostnader; importdeklaration; preliminär; preliminär importdeklaration;

  Sammanfattning : Globaliseringen bidrar till en ökad världshandel och medför även ett växande antal gränsöverskridande koncerninterna transaktioner inom multinationella företag. Prissättningen av transaktioner vilka vidtas mellan närstående företag måste ske i enlighet med armlängdsprincipen som om transaktionerna vidtagits mellan två oberoende företag. LÄS MER

 2. 2. Reglering av redovisningsjäv - Ett måste eller onödig byråkrati?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Westin; Simon Wiklund; [2014]
  Nyckelord :Redovisningsjäv; Oberoende;

  Sammanfattning : Efter revisionspliktens slopande år 2010 har fler förenklingar för småföretag blivit föreslagna angående revision och redovisning. En av dessa är slopandet av de jävsbestämmelser som är relaterade till revision för småföretag, nämligen redovisnings-, medelsförvaltnings- och byråjävet. LÄS MER

 3. 3. Skatteprocessen : Hur rättssäker är den?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Höök; [2014]
  Nyckelord :Skatteprocessen; Rättssäkerhet; Förutsebarhet;

  Sammanfattning : Skatteprocessen i Sverige har under många år fått utstå kritik angående brister i rättssäkerheten. Skatteverket agerar både den utredande och dömande parten i första instans vilket medför ett stort ansvar för att kunna upprätthålla ett rättssäkert förfarande. LÄS MER

 4. 4. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER

 5. 5. Missing Trader Fraud in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. LÄS MER