Sökning: "skatteparadis"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet skatteparadis.

 1. 1. Svenska idrottsstjärnors flytt till skatteparadis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns länder som knappt tar ur någon skatt eller inte ingen skatt alls, så kallade skatteparadis. Året är 1974 och en av Sveriges mest omtalade tennisspelare, Björn Borg, flyttar vid 18 års ålder till skatteparadiset Monaco tillsammans med sina föräldrar. LÄS MER

 2. 2. "Vad fan får jag för pengarna?" – En granskning av bestämmelserna om rättelse på eget initiativ

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Ståhlnacke; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; skattebrott; skattetillägg; självrättelse; självrättelser; rättelse på eget initativ; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A correction on ones own initiative, so called ”own-initiative corrections” means that an individual submit changes to previously submitted information to the Swedish Tax Agency. These corrections mean that the individual will avoid both tax penalties and being charged of taxation fraud. LÄS MER

 3. 3. Transfer pricing : råder harmonisering mellan Sverige och USA enligt OECDs riktlinjer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cecilia Stellan; Sebastian Lorentsen; [2016]
  Nyckelord :Transfer Pricing; Sweden; USA; Harmonization; OECD; Guidelines; arm s length principle; CCA; transfer pricing methods; Transfer pricing documentation.; Internprissättning; Sverige; USA; Harmonisering; OECD; Riktlinjer; armlängdsprincipen; CCA; prissättningsmetoder; dokumentationskrav.;

  Sammanfattning : Världsekonomin är i ständig tillväxt. Till följd av globaliseringen av ekonomin har allt fler multinationella koncerner etablerats. För att kunna effektivisera och vinstmaximera inom sina organisationer har multinationella bolag utnyttjat olika länders skattesystem. LÄS MER

 4. 4. Vårdkris i skatteparadis : En ideologikritisk analys av vårdskandalen hösten 2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Emelie Höög; [2012]
  Nyckelord :retorik; debattartikel; ideologikritik; Toulmin; framing; riskkapitalbolag;

  Sammanfattning : Den 11 oktober 2011 publicerades en artikel i DN som handlade om äldre- och omsorgsboendet Koppargården. Artikeln blev startskottet till det som skulle bli en omfattande förtroendekris för Carema Care, företaget som driver Koppargården. LÄS MER

 5. 5. Skattepliktigt informationsutbyte : En granskning av effektiviteten hos direktiv 77/799/EEG samt artikel 26 OECD:s modellavtal

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magnus Boberg; [2011]
  Nyckelord :Skattepliktigt informationsutbyte; Skatteparadis; Internationell beskattning; Skatter; Skatteflykt;

  Sammanfattning : De skattepliktiga informationsutbytesregelverken finns till för att länder ska ha möjlighet till en korrekt beskattning av sina medborgare. Det här arbetet är en granskning av hur bra de skattepliktiga informationsutbytesregelverken fungerar i praktiken. LÄS MER