Sökning: "skatterätt arbetsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden skatterätt arbetsgivare.

 1. 1. 183 dagar eller sex månader? - Svensk beskattning av tjänsteresenärer med ett formellt respektive ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i ett EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Huitfeldt; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; tax law; ekonomisk arbetsgivare; economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish government has proposed introducing the concept of economic employer in Swedish tax law. The changes are proposed to take effect on 1 January 2021 and entail that some individuals, whose income was previously tax exempt due to the so called 183-day rule, now will be subject to Swedish income tax. LÄS MER

 2. 2. Beskattningstidpunkten vid löneväxling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; löneväxling; beskattningstidpunkt; kontantprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a rule, the time of taxation for salary is governed by a principle that states that the salary is taxed the taxable year when the employee can dispose it or when it in an other way benefits the employee. As an employee, one can receive an offer from the employer to exchange a certain portion of the salary to a benefit or to postpone a certain portion of the salary to a future payment, so-called salary exchange. LÄS MER

 3. 3. Från formell till ekonomisk arbetsgivare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hedlund; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; ekonomisk arbetsgivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har föreslagit ett införande av en ändrad syn på arbetsgivarbegreppet från ett skatteperspektiv. Historiskt sett har Sverige alltid tillämpat ett så kallat formellt, eller legal, synsätt på vem som är arbetsgivare. LÄS MER

 4. 4. Vem drar nytta av arbetet? - En skatterättslig studie kring införandet av ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i Sverige vid tillämpning av 183-dagarsregeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Ingelberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; 183-dagarsregeln; ekonomisk arbetsgivare; formell arbetsgivare; dubbelbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt avseende 183-dagarsregeln. Bestämmelsen återfinns i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Där stadgas att utomlands bosatta personers ersättning ska undantas från beskattning om särskilda rekvisit är uppfyllda. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av incitamentsprogram : Särskilt om beskattningstidpunkten vid anställdas förvärv av teckningsoptioner och köpoptioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Gårderyd; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; förmånsbeskattning; värdepappersregeln; incitamentsprogram;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds beskattningstidpunkten enligt den så kallade värdepappersregeln i 10 kap. 11 § IL när en anställd på förmånliga villkor förvärvar teckningsoptioner eller köpoptioner från sin arbetsgivare. LÄS MER