Sökning: "skatterätt kapitalvinstbeskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden skatterätt kapitalvinstbeskattning.

 1. 1. Kapitalvinstbeskattning efter utflyttning till Spanien - Tillämpningen av tioårsregeln och eventuella utmaningar för framtida lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell beskattning; international taxation; international tax treaty law; internationell skatteavtalsrätt; skatterätt; tax law; tioårsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A survey carried out by the independent organization Swedes Worldwide in 2015 showed that over 90 000 Swedes spent more than six months a year in Spain. These emigration movements sometimes affect the Swedish tax base since individuals are no longer liable to pay income tax on all incomes and only become liable to pay income tax on incomes having a source in Swedish territory. LÄS MER

 2. 2. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Schulz; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine Swedish law regarding currency gains and losses. The survey also analyzes Swedish law on receivables in relation to EU law. Another focus of this essay is to study the precedent Holding AB sets for other cases. LÄS MER

 4. 4. Spanska fönstret - En skattelucka eller bluff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Lindblom; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; spanska fönstret; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera huruvida fenomenet ”spanska fönstret” utgör en skattelucka som möjliggör undkommande av kapitalvinstbeskattning vid en flytt från Sverige till Spanien. Detta har utretts mot bakgrund av ett skattenomadstillstånd och skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. LÄS MER

 5. 5. Sälja fastigheter eller aktier? - När verksamhetens inriktning hindrar att andelar blir näringsbetingade

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Bysell; [2013]
  Nyckelord :Paketering; fastighetsvetenskap; fastighet; skatterätt; näringsbetingade andelar; lagertillgångar;

  Sammanfattning : Under 2003 infördes nya regler som gjorde utdelning och försäljning av näringsbetingade andelar skattebefriade. Genom att bolagsförpacka en fastighet innan försäljning kunde bolagen undkomma kapitalvinstbeskattning om andelarna i dotterbolaget var näringsbetingade. LÄS MER