Sökning: "skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1095 uppsatser innehållade ordet skatterätt.

 1. 1. Digitala verksamheter i artikel 5, OECD:s modellavtal - En analys av bedömningen av förberedande och biträdande art

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Boberg; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Fast driftställe” är ett centralt begrepp i internationell skatterätt och utgör en nyckelkomponent för staters beskattningsrätt. Den hastiga digitala utvecklingen under 2000-talet har möjliggjort gränsöverskridande affärsverksamhet utan att företag nödvändigtvis behöver ha fysisk närvaro i andra stater, vilket osökt ger upphov till problem vad gäller beskattning av fasta driftställen. LÄS MER

 2. 2. Verksamheter med illegala inslag och den paradoxala skattskyldigheten : En problematisering av inkomstbeskattningens uppkomst i ljuset av prostitution och legala preparat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Antigoni Pavlidou; [2024]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatt; Brottslighet; Brottslig verksamhet; Verksamheter med illegala inslag; Prostitution; Narkotika; Melanotan; Legalitetsprincipen; Föreskriftskravet; Bestämdhetskravet; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att analysera huruvida verksamheter med illegala inslag ska inkomstbeskattas och i uppsatsen har försäljningen av sexuell tjänst och det otillåtna preparatet melanotan närmare undersökts. För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar krävdes även en redogörelse för möjligheten att inkomstbeskatta brottsliga verksamheter i allmänhet. LÄS MER

 3. 3. Beskattning av pixlar : Hanteringen av virtuell egendom i mindre onoterade bolag samt individbeskattningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Schumacher; [2024]
  Nyckelord :Skatterätt; virtuell egendom; juridik;

  Sammanfattning : Virtual property is fairly unregulated in the Swedish legal system. There has only been one court case where the term virtual property was explicitly mentioned. LÄS MER

 4. 4. Försäljning av dotterbolagsandelar : Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt avseende transaktionskostnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Svärd; [2024]
  Nyckelord :Skatterätt; Mervärdesskatt; Avdragsrätt;

  Sammanfattning : The right to deduct VAT related to transaction costs when selling subsidiary shares is a reoccurring issue and has been subject to review in courts for several decades. During the autumn of 2023, the Supreme Administrative Court of Sweden examined once again under which circumstances deductions for input VAT for transaction costs in connection with the sale of shares in subsidiaries can be granted. LÄS MER

 5. 5. Skatterättslig hemvist i dubbelbeskattningsavtal - en analys av "centrum för levnadsintressen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Persson; [2023-07-07]
  Nyckelord :Skatterättslig hemvist; Centrum för levnadsintressen; Dubbelbeskattningsavtal; OECD modellavtal; Individbeskattning; Internationell skatterätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur centrum för levnadsintressen har tolkats och tillämpats i Sverige samt hur det bör tolkas och tillämpas i Sverige. Med centrum för levnadsintressen avses i denna uppsats den bedömning som görs i den så kallade ”stegen” i artikel 4. LÄS MER