Sökning: "skatter"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet skatter.

 1. 1. Cross-price elasticities of demand on electric vehicles, by prices and taxes of gasoline vehicles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Aya Hosamaldin; Simon Olofsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to estimate the cross-price elasticities of demand on electric vehicles by gasoline vehicle taxes and gasoline prices in six different countries with electric vehicle markets. This is to examine whether a government’s incentives have any effect on the demand for electric vehicles, and if so by how much. LÄS MER

 2. 2. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på kris : En studie om opinionsmedia kring coronakrisen och dess potential för perspektivtagande i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen söker jag genom en kvalitativ mediaanalys av Aftonbladets och SvD:s ledarsidor beskriva de perspektiv på offentligt och privat som framträder kring coronakrisen inledning under senvintern/våren 2020. Genom att beskriva ledarsidornas berättelser kring en samtida händelse söker jag synliggöra deras ideologiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER

 5. 5. Skatter och spel : En analys av skattelagstiftningen på spelvinster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oscar Fardelin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER