Sökning: "skatteslag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skatteslag.

  1. 1. Genomsynsprincipen - ur ett rättstillämpningsperspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Lisa Brådström; Klara Medberg; [2008]
    Nyckelord :genomsynsprincipen; genomsyn; verklig innebörd; skatteflykt; rättstillämpning; skatteundandragande aktiviteter;

    Sammanfattning : Varje år går svenska staten miste om stora summor i skatteintäkter, intäkter som försvinner till följd av både medvetna och omedvetna fel gjorda av de skattskyldiga. Staten har genom olika åtgärder länge arbetat för att på bästa sätt försöka motverka skattebortfallet. LÄS MER