Sökning: "skatteverket digitalisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skatteverket digitalisering.

 1. 1. Trollkarlarna på Servicekontoren : En kvalitativ studie om Skatteverkets beslut att sluta lämna ut personbevis på servicekontoren från och med 15 maj 2017

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Olivia Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucracy; Organization; Public documents; Swedish tax-office; Digitizing; Gräsrotsbyråkrati; Organisationssociologi; Personbevis; Skatteverket; Digitalisering;

  Sammanfattning : Since the 15th of May 2017 one of Sweden’s biggest authorities ‘’Skatteverket’’ (the Swedish authority of taxes) has decided to stop handing out one specific document on all local service offices around the country. The document, called ‘’personbevis’’, is however a public document that everyone must have access to and that cannot, according to law, be denied a person. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringen inom Skatteverket : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på Skatteverket

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Andrén; Ellen Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Teknikutvecklingen; Automatisering; Skatteverket; Digital redovisning; Beskattning; Redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Background and problem: Skatteverket is a government authority where accounting is an essential part of providing a legitimate system and accounting is the starting point for taxation. Digitization has increased rapidly and is one of the most important development force in the society. LÄS MER

 3. 3. The future e-governments among municipalities

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Johannes Bohm; Linus Holm; [2016]
  Nyckelord :24-timmarsmyndigheten; e-government; e-förvaltning; e- tjänster; digitalisering;

  Sammanfattning : Varför används inte en gemensam digital plattform som sammanställer tillgängliga e-tjänster bland kommuner? Vilka hinder finns det för att en sådan plattform utvecklas? Är det någon efterfrågan? Genom att undersöka frågorna nämnda ovan klarläggs bristen av stöd idag via webben då det skulle underlätta för medborgarna. Det existerar liknande koncept som det spekuleras om, dock inom andra användningsområden och oftast med en fokuserad riktning. LÄS MER