Sökning: "skatteverket intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden skatteverket intervju.

 1. 1. Ekonomisk brottslighet efter avskaffandet av revisionsplikten : En studie ur myndigheter, revisorer och intressenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cathrine Pettersson; Anton Söderlund; Fanny Söderlund; [2016]
  Nyckelord :Revisionsplikt; Revision; Ekonomisk brottslighet; Ekobrott; Bokföringsbrott; Skattebrott;

  Sammanfattning : Vad har avskaffandet av revisionsplikten för betydelse ur ett brottsperspektiv idag, år 2016? Har någon signifikant förändring uppmärksammats inom de två vanligaste ekobrotten: skattebrott och bokföringsbrott? Hur har revisorns arbete och roll påverkats av avskaffandet?Syftet med denna studie är att undersöka om den ekonomiska brottsligheten har utvecklats till följd av att revisionsplikten avskaffades i Sverige år 2010.Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer med respondenter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten genomfördes via e-post och en personlig intervju med en revisor. LÄS MER

 2. 2. Vad särskiljer invandrarföretagare från svenska företagare i Linköpings kommun? : What distinguishes immigrant entrepreneurs from Swedish entrepreneurs in Linkoping Municipality?

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/StatsvetenskapFilosofiska fakulteten

  Författare :Heshmat Khosrawi; [2014]
  Nyckelord :Byråkrati; skattebestämmelser; myndighetsspråk och vardagsspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att beskriva vilka hinder invandrarföretagare möter i inom Linköpings kommun.För att få ett resultat har jag ställt 4 olika forskningsfrågor om byråkrati,skattebestämmelser, myndighetsspråk och vardagsspråk som  huvudsyfte. LÄS MER

 3. 3. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER

 4. 4. Revisor idag, redovisningskonsult imorgon : Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Eriksson; Kaisa Rutanen; [2013]
  Nyckelord :Authorized accounting consultant; auditor; audit; mandatory audit; audit report; financial report; Auktoriserad redovisningskonsult; revisor; revision; revisionsplikt; revisionsberättelse; bokslutsrapport;

  Sammanfattning : In 2010 mandatory audit was revoked for small and medium sized companies in Sweden. At the same time the authorization for accounting consultants was established with the aim of raising the knowledge and status of the profession. LÄS MER

 5. 5. Skatteverket och Kronofogdens myndighetsbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jonas Larsson; [2013]
  Nyckelord :enmansbibliotek; kontorsbibliotek; OPL; förvaltningsbibliotek; Kronofogden; kvalitativ intervju; myndighetsbibliotek; Skatteverket;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the library of the Swedish Tax Agency and the Swedish Enforcment Authority have changed during the last decade. The study is based on qualitative interviews with the librarian in the two goverment agencies’ primary library and four personel from three different office libraries. LÄS MER