Sökning: "skatteverket"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet skatteverket.

 1. 1. Hotellverksamhet och stadigvarande bostad - En undersökning av mervärdesskatterättslig hantering av uthyrning av privatbostad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melina Wykman; [2020-05-17]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; neutralitetsprincipen; stadigvarande bostad; uthyrning; avdragsrätt; avdragsförbud; Skatteverket; hotellverksamhet; hotellrörelse;

  Sammanfattning : Uthyrning av privatbostäder för hyresgästers övernattning har underlättats med hjälp av hemsidor som exempelvis Airbnb. Skatteverkets kontroller av sådan uthyrning talar för att uthyraren inte betalar korrekt skatt eller mervärdesskatt på den inkomst som uthyrningen inbringar. LÄS MER

 2. 2. Gåvans värde : Theravadabuddhistisk kollekt, religionsfrihet och skatteregler i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Olle Vikström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ett rättsfall mellan den buddhistiska föreningen i Brunflo, Jämtland, och Skatteverket. Rättsfallet handlar om huruvida den theravadabuddhistiska kollekten bör beskattas eller ej. Den buddhistiska föreningen framhåller att gåvopraktiken är ett slags religiöst offer och praktik som bör vara skattebefriad. LÄS MER

 3. 3. Redogörelse för under vilka förutsättningar delägare iCFC-bolag kan undantas från beskattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Malin Gatby; Estelle Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av att delägare tenderar att placera bolag i lågskatteländer för att undgå eller minska sin skattebörda, har så kallade CFC-regler införts i den svenska lagstiftningen. Dessa regler återfinns i kapitel 39a i Inkomstskattelagen och syftar till att förhindra eller försvåra skatteplanering med lågbeskattade utländska juridiska personer. LÄS MER

 4. 4. Automatiskt återskapande av produktionsmiljö i lokal utvecklingsmiljö för integrationsutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Kampf; Erik Hellenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har utförts på begäran av Skatteverkets IntegrationCompetency Center (ICC), som arbetar med att bygga systemintegrationeroch öppna API:er, samt tillhandahåller kompetensstöd inom integrationsutvecklingtill andra organisationer inom Skatteverket. Utvecklare på SkatteverketsICC behöver lokala utvecklingsmiljöer motsvarande de produktionsmiljöersom finns för de tjänster som exekveras i nuläget. LÄS MER

 5. 5. Framställande av traditionell kravspecifikation inom agiltramverk: är det möjligt?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ellinor Sjöström; Nina Segelöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utveckling av produkter och tjänster har historiskt föregåtts av en tydligkravspecifikation över önskat innehåll, fastslagna kostnadsramar och tidsram förlansering. I modern tid har agila metoder successivt blivit standard inommjukvaruutveckling, metoder som inte kräver en explicit kravspecifikation. LÄS MER