Sökning: "skb betong"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skb betong.

 1. 1. Undervattensgjutning med självkompakterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josefin Tanndal; Matilda Cantera Roth; [2018]
  Nyckelord :underwater casting; self-consolidating concrete; SCC; underwater concrete; washout effect; slump flow test; Undervattensgjutning; självkompakterande betong; SKB; undervattensbetong; utvaskning; flytsättmått;

  Sammanfattning : Att gjuta med betong under vatten är utmanande, och det ställs höga krav på både betongen och utförandet för att resultatet ska bli bra. Peab Anläggning har uppmärksammat en del problem med denna typ av gjutningar och ville därför tydliggöra problematiken för att öka chansen för bra resultat vid framtida undervattensgjutningar. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodeller för att beräkna formtryck vid gjutning med självkompakterande betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erik Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För betonger som behöver vibreras finns idag standarder för att beräkna formtryck, detta är något som saknas för självkompakterande betonger (SKB). Vid användning av SKB:er dimensioneras formarna istället mot antagandet att ett hydrostatiskt tryck kommer uppstå. Vid laborationerna har gjuthastigheter mellan 15.6m/h, 14. LÄS MER

 3. 3. Krossad betong som ballast i självkompakterande betong : Experimentell studie om tryckhållfasthet och arbetbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexander Pak; Reazhwan Saleh; [2018]
  Nyckelord :Arbetbarhet; tryckhållfasthet; hållbarhet; självkompakterande betong; Recylced Concrete Aggregate; återvinning; återvunnen betong; krossbetongballast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är baserad på experimentella studier. Det handlar om framställning och utvärdering av Självkompakterande Betong (SKB) med hjälp av återvunnen krossbetongballast (eng. Recycled Concrete Aggregate, RCA). I studien ersätts naturballasten i ett betongrecept mot 100 % återvunnen krossbetongballast. LÄS MER

 4. 4. Självkompakterande betong (SKB : förbättrad arbetsmiljö och konstruktion

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kamal Hussein Alwan; Husam Haseeb Khamees; [2014]
  Nyckelord :SCC; self-compacting concrete; filler; comminuted material used in concrete; SKB; självkompakterande betong; tillsatsmaterial; finfördelat material använt i betong;

  Sammanfattning : Självkompakterande betong (SKB) eller som den också kallas vibreringsfri betong upptäcktes och utvecklades i Japan i slutet av 1980- talet. Anledningen till detta utvecklingsarbete var att betong gjutning väldigt kämpigt och tillgången på erfarna betongarbetare började bli låg. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a concrete plug : From the Dome Plug Experiment DOMPLU at Äspö HRL

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Anders Kristiansson; [2014]
  Nyckelord :DOMPLU; DOPAS; concrete plug; KBS-3V; measurement; full scale test; SKB; nuclear waste repository; DOMPLU; DOPAS; betongplugg; KBS-3V; mätningar; fullskaleförsök; SKB; kärnavfallsförvaring;

  Sammanfattning : In SKB’s Äspö Hard Rock Laboratory (HRL) a full scale test of a concrete plug,part of a sealing structure for the depository of spent nuclear fuel, has been carriedout. The aim of this thesis is to evaluate the behavior of the concrete plug and howit corresponds to assumptions made during the design. LÄS MER