Sökning: "skev kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skev kroppsuppfattning.

 1. 1. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. ”Hur blir man hel när man är så otroligt trasig” -En kvalitativ litteraturstudie med fokus på Anorexia Nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Jensen; Sara Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; upplevelser; självbiografi; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar främst unga kvinnor. AN innebär att personerna har en rädsla för viktuppgång och en skev kroppsuppfattning. Rädslan för viktuppgång resulterar till en allvarlig viktminskning. Den skeva kroppsuppfattningen kan påverkas av samhällets skönhetsideal. LÄS MER

 3. 3. Anorexia nervosa - unga kvinnors upplevelser av mötet med vårdpersonalen : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Martina Andrén; Isabelle Stenman; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; autobiography; experience; health professionals; interaction; anorexia nervosa; möte; självbiografi; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa drabbar vanligen unga kvinnor. Sjukdomen grundar sig i en skev kroppsuppfattning vilket leder till bantning för att nå en idealvikt. Personer diagnostiserade med anorexia nervosa kan ha en dålig självbild och bristande självförtroende vilket kan leda till självdestruktivitet och lidande. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier -­ Ett osunt samhällsfenomen : En kvantitativ sociologisk studie om Facebook och Instagrams exponering på kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Mueller; Sara Johansson; [2017]
  Nyckelord :Social media; body image; social comparison; skewed body image; Sociala medier; kroppsuppfattning; social jämförelse; skev kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if social media has a negative impact on how womenperceive their own body image. The study was conducted by a quantitative survey usingquestionnaires to examine the various factors that affect the perceived body image. LÄS MER

 5. 5. Ridsport, vikt och fysisk aktivitet : En studie om ryttares inställning till sin egen vikt och fysiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristin Lundkvist; [2016]
  Nyckelord :Ridsport; vikt; fysisk aktivitet; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att se hur ryttare ser på sin egen vikt i relation till hästar och ridning. Närmare bestämt vilka tankar finns runt ryttarens egna hälsa i form av kost och fysisk aktivitet. Vidare att undersöka om det finns en skev kroppssyn och en önskan att vara smal. LÄS MER