Sökning: "skevdelning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet skevdelning.

 1. 1. Enskild egendom, giftorättsgods eller lite av varje? - En studie av gällande rätt i fråga om surrogat av blandad karaktär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2017]
  Nyckelord :giftorättsgods; bodelning; enskild egendom; familjerätt; surrogat av blandad karaktär; surrogat; huvudsaklighetsprincipen; delningsprincipen; blandad gåva; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problematiken rörande surrogat av blandad karaktär, det vill säga sådan ersättningsegendom som finansieras delvis genom makes giftorättsgods, delvis genom dennes enskilda egendom. Syftet är att utreda huruvida delningsprincipen, där surrogategendomen delas upp proportionellt i de två egendomsslagen, eller huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att hela surrogatet klassificeras som antingen enskild egendom eller giftorättsgods i sin helhet, ska tillämpas. LÄS MER

 2. 2. Skevdelning vid äktenskapets upplösning - Behöver reglerna ändras? - En komparativ studie av skevdelningsreglerna i Sverige, Norge och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olle Björklund; [2014]
  Nyckelord :äktenskapsbalken 12:2; äktenskapsbalken 12:1; skevdelning; normativa mönster; familjerätt; likadelningsprincipen; jämkning vid bodelning; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning syftar till att analysera de möjligheter till jämkning av bodelningsresultat som återfinns i den norska danska och svenska rättsordningen. Utgångspunkten i arbetet är Anna Christensens teori om de normativa grundmönstren. LÄS MER

 3. 3. Jämkning vid bodelning - en möjlighet för båda parter? : En analys av 12 kap 1 § äktenskapsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Braf; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; familjerätt; äktenskap; bodelning; jämkning; skevdelning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Äktenskapet – ett rättsinstitut nött av tidens tand? En studie om äktenskaps­lagstiftningens moderna historia utifrån teorin om de normativa grundmönstren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Enoksson; [2011]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samhället genomgick under 1900-talet stora förändringar. Välfärdsstatens socialpolitiska reformer gjorde att familjens roll förändrades – allt fler av de funktioner som tidigare var förbehållna familjen kom nu att övertas av samhället. Kvinnans ekonomiska självständighet och jämställdhet med mannen stärktes. LÄS MER