Sökning: "skidor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet skidor.

 1. 1. Är sportsändningar - jämställda eller representativa? - En kvantitativ innehållsanalys av hur mycket tid manliga och kvinnliga idrottare får i sportsändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samarth Katiyar; Simon Larsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :kön; idrott; SVT; TV4; jämställdhet; manlig dominans; fotboll; ishockey; skidor; gender; sports; SVT; TV4; gender equality; male-dominated; football; ice hockey; skiing;

  Sammanfattning : In the past, the reported research indicates that the reporting in the television medium, in the fields of sports, historically, has been dominated heavily by men, both as athletes and as journalists. In this way, television is creating a male norm and, therefore, it is important to measure the amount of time men and women receive in Swedish television (SVT) and TV4 sports news. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av bindningsverktyg SkiClicker 2.0

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Daniel Jordy; Magnus Dalebjer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En skidpjäxas passform i en bindning för utförskidåkning är vital för att minimera åkarens skaderisk. Utan korrekt passform löper skidåkare större risk att drabbas av bindningar som löser ut för tidigt eller för sent. LÄS MER

 3. 3. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 4. 4. Wax-accessory for cross-country skiers : Development of a wax-bench that collect waste

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Product development; Cross-country skiing; Ski waxing; Wax-bench; Industri- al design engineer; Wax-bench; Produktutveckling; Längdskidåkning; Skidvalla; Vallabänk; Teknisk design; Vallabänk;

  Sammanfattning : This is a master thesis report for MSc in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology. It is a development project where a wax-bench for cross-country skiing has been developed. The wax-bench have been developed to facilitate the clean-up for the user and to gather all wax-accessories at one place. LÄS MER

 5. 5. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2018]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; Ceutorhynchus assimilis; Dasineura brassicae; raps;

  Sammanfattning : Den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan räknas till två av de alvarliga skadegörarna i raps runt om i Europa. Tidigare har betydande angrepp endast skett enstaka år i Sverige men under de 3 senaste växtsäsongerna har höstrapsen i södra Sverige drabbats hårt av angrepp. LÄS MER