Sökning: "skiftarbete hälsa sjukvård"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skiftarbete hälsa sjukvård.

 1. 1. Sömn och återhämtning vid skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Lundell; Klara Holmberg Olausson; [2018]
  Nyckelord :Shift work; circadian rhythm; health; sleep disorder; shift work disorder; Skiftarbete; cirkadisk rytm; hälsa; sömnstörning; sömnstörning beroende på skiftarbete.;

  Sammanfattning : Background: Shift work is common in today’s society. About 75% of shift workers have problems regarding sleep and recovery. Research has investigated shift worker’s physical and psychological problems connected to poor sleep, sleep disorders and insomnia. LÄS MER

 2. 2. Den cirkulerande livsstilen : Det roterande skiftarbetets påverkan på sjuksköterskans hälsa och arbetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Josefin Degerstedt Olsson; Emilia Engman; [2016]
  Nyckelord :Shift work; nurses health; work performance; Skiftarbete; sjuksköterskans hälsa; arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftersom sjukvård på sjukhus bedrivs 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan behövs således bemanning för samtliga timmar, skiftarbete är den mest förekommande arbetsmodellen. Sjukvården är sedan tidigare ansträngd där personal slutar för att undgå att arbeta skift. Skiftarbete är associerat med störd dygnsrytm. LÄS MER

 3. 3. SCHEMALAGD OHÄLSA? : - en studie om skiftarbete och sjuksköterskors stressrelaterade hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Frida Signahl; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande sjukvård kräver att sjuksköterskor arbetar obekväma arbetstider, övervägande del utav yrkeskåren arbetar även skift. Tidigare studier visar att skiftarbete kan bidra till att individens naturliga dygnsrytm rubbas och att sömnen kan bli lidande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan, skiftarbetet och hälsan En litteraturstudie om sjuksköterskans anpassningsbarhet till skiftarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Maria Dos Santos; Maria Malmström; [2010]
  Nyckelord :shiftwork; nurse; health; impact; light; coping strategies; nap;

  Sammanfattning : Från att ha setts som ett kall har synen på sjuksköterskeyrket successivt förändrats till att vara en profession med helt nya krav. Vi lever idag i ett 24-timmars samhälle och bedriver sjukvård dygnet runt. Att arbeta på oregelbunden arbetstid – skiftarbete, har många negativa effekter på hälsan. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Niclas Andersson; Susanna Johansson; Magdalena Rönnelius; [2007]
  Nyckelord :konsekvenser; orsaker; patientsäkerhet; sjuksköterska; yrkesrelaterad fatigue; causes; consequences; nurses; patient safety; work-related fatigue;

  Sammanfattning : Yrket som sjuksköterska innebär ett stort ansvar för såväl patienternas omvårdnad som stöd till anhöriga. Arbetet kräver ofta full uppmärksamhet och engagemang. Syftet med studien var att undersöka orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan. LÄS MER