Sökning: "skildra en miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden skildra en miljö.

 1. 1. Glorious : Hur långt ifrån normen kan en musikvideo inom hiphopgenren avvika?

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmely Hornborg; [2019]
  Nyckelord :amerikansk hiphop; gestaltningsteori; intersektionalitet; visuell kommunikation; Youtube;

  Sammanfattning : Vilka är förväntningarna på en musikvideo inom genren amerikansk hiphop? Många tänker på att en musikvideo ska innehålla pistoler, spontan dans, snabba bilar och avklädda unga tjejer. Precis de inslagen innehåller den typiska musikvideon under tidsperioden 1 januari – 30 september 2017. LÄS MER

 2. 2. En splittrad identitet : En analys av filmen Populärmusik från Vittula och dess representation av minne och identitet i Tornedalen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Fanny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Tornedalen; Populärmusik från Vittula; kritisk diskursanalys; semiotik; filmpoetisk analys; identitet; kulturellt minne; representation; stereotyp; postkolonialism; intern orientalism; sårbarhet; etnicitet; språk; gränser;

  Sammanfattning : Minnet av minoritetspolitiken i Sverige under 1800-talet och en stor del av 1900-talet harpåverkat den tornedalska identiteten och lämnat efter sig en känsla av utanförskap ochtudelning hos befolkningen. Populärkulturen spelar en betydande roll i att förmedla minnenoch skildra den representerade gruppens identitet och i att påverka identitetsskapandet hosåskådaren. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Strinne; Linda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Elevers uppfattningar; läs- och skrivsvårigheter; miljö; motivation; självkänsla; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning. Historiskt sett har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och specialpedagoger utgör en viktig roll i skolans arbete men enligt Göransson m.fl. LÄS MER

 4. 4. “Han Skulle Vara En Kille Som Pappa Inte Kunde Klaga På” : Subversive And Imaginative Masculinity In Lygia Bojunga’s Work

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Leena-Maaretta Dixon; [2018]
  Nyckelord :Masculinity; Gender; Children’s Literature; Lygia Bojunga; Stephen M. Whitehead; Fable; Machismo; Patriarchy;

  Sammanfattning : This thesis centers on three children’s novel, “Sex gånger Lucas”, “Min Vän målaren”, and “Den gula väskan”, written by the very appreciated and much awarded Brazilian Author Lygia Bojunga. All three of these novels discuss masculinity in young boys and men. LÄS MER

 5. 5. Att skildra en annan värld : Om språk och berättarteknik i reportage av Ester Blenda Nordström och Nina Solomin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Höglund; [2015]
  Nyckelord :berättarteknik; Ester Blenda Nordström; kvinnliga reportrar; Nina Solomin; reportage; reportageanalys; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York av Nina Solomin. Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de utvalda reportagen ur respektive bok. LÄS MER