Sökning: "skiljemannarätt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet skiljemannarätt.

 1. 1. Jura novit curia : En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Ivars; [2018]
  Nyckelord :Jura novit curia; Iura novit curia; Arbitration; International Arbitration; Jura novit curia; Iura novit curia; Skiljedom; Skiljemannarätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Internationella skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : Principen jura novit curia anses vedertagen i svensk processrätt. Det har dock ansetts osäkert om, och i så fall hur, principen ska tillämpas i internationella skiljeförfaranden. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsdoktrinen i kölvattnet av NJA 2017 s. 226 - och vad som kom istället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Falk; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; skiljeförfarande; skiljemannarätt; anknytningsdoktrinen; påståendedoktrinen; Private law; contract law; procedural law; arbitration; the doctrine of assertion; the doctrine of connection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skiljeförfarandet utgör det enda alternativ till domstolsförfarande som också resulterar i en exigibel dom med rättskraft. Ett avtal om skiljeförfarande utgör ett hinder mot domstolsprövning om det åberopas inför domstol. LÄS MER

 3. 3. Enforcement of Annulled Arbitral Awards : A Study on the Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards under the 1958 New York Convention from a Swedish Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Persson Thurén; [2018]
  Nyckelord :Arbitration; Arbitral awards; Foreign arbitral awards; Annulled arbitral awards; Enforcement; New York Convention; Norsolor; Hilmarton; Chromalloy; TermoRio; Baker Marine; Yukos; Swedish Arbitration Act; Skiljemannarätt; Skiljedom; Utländsk skiljedom; Undanröjda skiljedomar; Verkställighet; New York Konventionen; Lagen om skiljeförfarande;

  Sammanfattning : Different interpretations of the New York Convention’s Article V(1)(e) have caused inconsistencies regarding how courts deal with applications for enforcement of annulled foreign arbitral awards. Court cases from various Contracting States display that the courts have adopted different approaches to this matter. LÄS MER

 4. 4. Analogisk tillämpning av rättegångsbalken i skiljeförfaranden : Särskilt om åberopandekravet i RB 17:3 p.2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Rökaas; [2017]
  Nyckelord :processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; rättegångsbalk; analogi; åberopande; åberopandekrav;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SCC:s nya regler om konsolidering och partsanslutning – En analys i ljuset av en komparativ studie av utländska skiljedomsreglemente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Fransson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; konsolidering; partsanslutning; consolidation; joinder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER