Sökning: "skilled workers"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden skilled workers.

 1. 1. Arbetsmotivation och ledarskapets betydelse : Upplevelser hos kroppsarbetare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Trendevski; Sara Österlind; [2020]
  Nyckelord :Motivation; work motivation; leadership; skilled workers;

  Sammanfattning : Arbetsmotivation är en central del av arbetslivet utifrån både individens samt organisationens perspektiv. Hur motiverad den anställde är i arbetet påverkar arbetstillfredsställelsen samt den psykiska hälsan. Arbetsmotivation relateras även till den anställdes prestation och engagemang i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Implementering av VDC i produktionen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Sofia Lyckeborn; Esra Raof; [2019]
  Nyckelord :VDC; BIM; ICE; Virtual building; 3D-models; 4D; 5D; VDC; BIM; ICE; Virtuellt byggande; 3D-modeller; 4D; 5D;

  Sammanfattning : Byggsektorn har brottats med flertal problem såsom låg produktivitet, kvalitetsbrister och höga byggkostnader. På senare tid har företag börjat satsat på nya arbetssätt som med hjälp av tekniken gör det möjligt att minska dessa problem. Ett arbetssätt som ska minska dessa problem är VDC, Virtual Design and Construction. LÄS MER

 3. 3. Female Labor Supply and Earnings Inequality Under Skill-Biased Technological Change

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jörn Onken; [2019]
  Nyckelord :Female Labor Supply; Skill-Biased Technological Change; Earnings Inequality; Family Economics; Aggregate Productivity;

  Sammanfattning : The gender education gap has reversed, women today account for the majority of college graduates. At the same time, skill-biased technological change strongly rewards highly-educated workers through the increased skill premium. In this thesis, I analyze the implications of combining these two facts through a heterogeneous agent model using U.S. LÄS MER

 4. 4. Maternal Health and the Three Delays Model in rural Guatemala - Examining Factors Affecting Maternal Health-Seeking Behaviours and Health Service Utilisation in Quiché

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hugo Dürr; [2019]
  Nyckelord :health; healthcare system; health seeking-behaviours; health service utilisation; Three Delays Model; rural; Guatemala; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objectives. Guatemala exhibits disastrous maternal and child health outcomes, with the rural, indigenous populations disproportionately impacted by high maternal mortality, chronic malnutrition, and low skilled birth attendance. LÄS MER

 5. 5. Welcoming Change? An Individual- and Prefecture- Level Analysis of Public Opinion towards Immigration in Japan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Momoko Nishikido; [2019]
  Nyckelord :Immigration attitudes; JGSS; labor market competition theory; group threat theory; contact theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : In April of 2019, Japan implemented a new visa system projected to bring in approximately 345,000 semi-skilled foreign workers into the country over several years. As the Japanese society also faces an ageing population and simultaneously a diminishing workforce, it has turned to immigrant workers to fill labor shortages. LÄS MER