Sökning: "skillnad land stad"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden skillnad land stad.

 1. 1. Urbana grönområden och deras koppling till människors hälsa och välmående - en undersökning av befolkningens och kommunens inställningar i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Mikaela Behrens; [2020]
  Nyckelord :urban green areas; health; well-being; survey; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Densifying cities has become a way to make room for the increasing urban population. By doing so, the urban green areas risk being reduced as well as the population’s availability to them. Research has shown that interaction with nature and green spaces contribute positively to human health and well-being. LÄS MER

 2. 2. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER

 3. 3. Stad och Land

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; Landsbygd; Stad; Miljösociologi; Environmental; awareness; Sociology;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet är ett begrepp som ofta används i media för att beskriva hur pass medveten en person är om hur dennes beteende och attityd påverkar miljön. Begreppet används ofta för att beskriva personer, företag eller organisationer,men även ibland länder. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Nyckelord :arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. LÄS MER

 5. 5. Stadsranden : ingenmanslandet eller det givande mötet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josephine Rosendahl; [2017]
  Nyckelord :stadsrand; mångfunktionella landskap; samband; stad och landsbygd; hållbar utveckling; planering; jordbruksmark;

  Sammanfattning : Urbaniseringen har pågått i olika grad under lång tid och har under årens lopp diskuterats hur den ska regleras och styras upp. Svårigheten att ge alla möjlighet och plats i staden har lett till att städerna har fått växa och breda ut sig och jordbruksmarken och det befintliga landskapet har fått ge vika. LÄS MER