Sökning: "skillnad mellan aftonbladet och dagens nyheter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden skillnad mellan aftonbladet och dagens nyheter.

 1. 1. Från stjärnjournalist till våldtäktsman över en natt : en kvalitativ textanalys av porträtteringen och rollbeskrivningen av Fredrik Virtanen i pressen innan, under och efter metoo-hösten år 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Frank; [2021]
  Nyckelord :​​metoo; pressen; Fredrik Virtanen; medielogik; sexualbrott; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under metoo-hösten år 2017 publicerade pressen namn på flera kända män som blivit anklagade för olika typer av sexualbrott. En av dessa män var stjärnjournalisten Fredrik Virtanen som från en dag till en annan pekades ut som våldtäktsman i Sveriges största tidningar. LÄS MER

 2. 2. Ridsporten i svensk media : En underrepresenterad "tjejsport"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Erica Carlsson; Veronica Daniele; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; ishockey; ryttare; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Sydsvenskan; genus; gestaltningsteori; kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ridsport representeras i svensk media. Studien har som fokus att både jämföra mängden representation som ridsport får i jämförelse med ishockey, samt att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare gestaltas i svensk media. LÄS MER

 3. 3. Klimatförändirngen i mediernas spotlight- eller? : En kvantitativ innehållsanalys av klimatförändringsrapportering i svenska tidningar

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Lindahl; Petra Hall Hansson; [2019]
  Nyckelord :Climate Change coverage; Dagens Nyheter; Aftonbladet; quantitative content analysis; agenda-setting theory; framing theory; news factors; Klimatförändringsrapportering; Dagens Nyheter; Aftonbladet; kvantitativ innehållsanalys; dagordningsteorin; gestaltningsteorin; nyhetsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur klimatförändringsrapporteringen ser ut i svenska tidningar under 2018 och 2019. Specifikt studeras Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet och studien identifierar vilka teman inom klimatförändringsrapporteringen som syns på dagordningen samt hur rapporteringen vinklas. LÄS MER

 4. 4. Svenska mediers rapportering om e-sport : En kvantitativ studie om nyhetsvärdering,jämställdhet och gestaltning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oscar Ågren; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; nyhetsvärdering; sportjournalistik; e-sport; Dagens nyheter; Aftonbladet; SVT 2;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningenav e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för attse om det finns någon skillnad mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsmedias rapporteringskvalitet av idrottsvetenskaplig forskning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Stjerna; [2018]
  Nyckelord :Evidens; forskning; forskningsmetodik; idrottsvetenskap; journalistik; media; rapporteringskvalitet; tidning; vetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska folkets uppfattning av idrottsvetenskaplig forskning är beroende på vilka studier som behandlas i media, samt hur väl påståenden som görs i media överensstämmer med resultaten i vetenskapliga studier. Syfte: Det primära syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan evidensstyrkan på idrottsvetenskapliga studier som förekommer i svenska tidningar med rapporteringskvaliteten av motsvarande tidningsartikel. LÄS MER