Sökning: "skillnad mellan magi och religion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnad mellan magi och religion.

 1. 1. Religiösa Avatarer : Turister i sakraliserade virtuella världar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Marie Snow Feather Martinsson; [2010]
  Nyckelord :avatarer; religion; spel;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Är virtuella världar sakraliserade? Virtuella är sakraliserade i jämförelse med vår sekulariserade värd och jag hade inte förväntat mig ett så stort utbud av religion i onlinespel. I och med min forskning anser jag att Final Fantasy XI och World of Warcraft i största grad är sakraliserade virtuella världar där människor världen över antar rollen som så kallade ”cyberpiligrims” och ge sig ut på ett äventyr för att upptäcka sin identitet och utforska sig själva. LÄS MER

 2. 2. Kan fotboll och religion fylla samma funktion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Joacim Carlson; [2005]
  Nyckelord :funktionell religionsdefinition; fotboll; krisbearbetning; sorgearbete; fotbollstro; fotbollskriget; supporterklubb; affektbearbetning; projektion; magi; supporter; upplevelse; firma; Maradonakyrkan; Iglesia Maradoniana;

  Sammanfattning : Min ambition med den här uppsatsen är att påvisa att fotboll kan ha samma effekt och samma funktion som kyrkan, när det gäller att bearbeta sorg. Jag har även som syfte att framhålla likheter gemensamma nämnare och samarbete mellan fotboll och religion. LÄS MER