Sökning: "skillnad mellan privat och offentlig sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden skillnad mellan privat och offentlig sektor.

 1. 1. Upplevelser av medarbetarsamtalet : En kvalitativ intervjustudie med 10 anställda i privat- och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Tove Tapper; Felicia Frank Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetspsykologi; Kommunikation; Medarbetarsamtal; Utvecklingssamtal; Privat sektor; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur medarbetare upplever medarbetarsamtal inom privat och offentlig sektor. En kvalitativ intervjustudie tillämpades och genom ett kriteriestyrt urval valdes respondenter utifrån fem kriterier. Urvalsgruppen bestod av tio medarbetare, fem kvinnor och fem män, från sex svenska företag. LÄS MER

 2. 2. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 3. 3. Hur digitala verktyg används i rekryteringsprocessen : En jämförande studie av privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Matilda Löfgren; Sara Ramqvist; [2019]
  Nyckelord :digital; offentlig; privat; rekrytering; verktyg;

  Sammanfattning : Rekryteringsprocessen är en avgörande del i HR-arbetet vilken lägger grunden för organisationens överlevnad och konkurrenskraft. På dagens arbetsmarknad råder det kompetensbrist inom många arbetsområden, vilket gör rekryteringsarbetet mer komplext och nödvändigt att kontinuerligt arbeta med. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat : En kvantitativ undersökning om psykisk hälsa på svenska arbetsplatser

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Kensert; [2019]
  Nyckelord :gender; leadership; mental health; private sector; public sector; work environment; work climate;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat intresse att förhindra psykisk ohälsa eftersom det påverkar många arbetstagare. Något som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa i positiv mening är en stödjande ledare och en bra arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Robotprocessautomatisering i offentlig verksamhet : betydande faktorer vid beslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bossy Trimark; Henrik Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Robotprocessautomatisering; offentlig sektor; RPA; TOE; processautomatisering; technology-organization-environment; beslutsfaktorer; teknikimplementering;

  Sammanfattning : Automatisering med robotar blir mer relevant och förväntas öka framgent. Befintlig forskning på området fokuserar på privata organisationer och effekten av automatiseringen. LÄS MER