Sökning: "skillnad mellan privat och offentlig"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden skillnad mellan privat och offentlig.

 1. 1. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER

 2. 2. Statistical Analysis and Evaluation of the 6DOF-utilization of a Handheld Augmented Reality Museum Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Danilo Mataruga; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; user study; museum; school; handheld; statistical analysis;

  Sammanfattning : This study explored the relatively new field of public mobile handheld AR and how the touchscreen-based input of smartphones affects the way users aged 10-12 interact with the 6DOF (6 degrees of freedom) that AR provides. Two experiments were performed, one in a public museum setting and one in a private school setting. LÄS MER

 3. 3. Hur digitala verktyg används i rekryteringsprocessen : En jämförande studie av privat och offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Matilda Löfgren; Sara Ramqvist; [2019]
  Nyckelord :digital; offentlig; privat; rekrytering; verktyg;

  Sammanfattning : Rekryteringsprocessen är en avgörande del i HR-arbetet vilken lägger grunden för organisationens överlevnad och konkurrenskraft. På dagens arbetsmarknad råder det kompetensbrist inom många arbetsområden, vilket gör rekryteringsarbetet mer komplext och nödvändigt att kontinuerligt arbeta med. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö, ledarskap och arbetsklimat : En kvantitativ undersökning om psykisk hälsa på svenska arbetsplatser

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Kensert; [2019]
  Nyckelord :gender; leadership; mental health; private sector; public sector; work environment; work climate;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat intresse att förhindra psykisk ohälsa eftersom det påverkar många arbetstagare. Något som kan påverka arbetstagarnas psykiska hälsa i positiv mening är en stödjande ledare och en bra arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiskt ledarskap i förskolechefers vardag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johan Forsstrand; [2018-03-16]
  Nyckelord :Förskolechef; pedagogiskt ledarskap; förskolemarknad;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med studien har varit att undersöka vilka arbetsuppgifter förskolechefer utför, hur de ser påsitt eget arbete och på sitt eget ledarskap. Jag har också undersökt om förskolechefer i privat regihar liknande arbetsuppgifter som förskolechefer i offentlig regi har eller om dessa skiljer sig åt. LÄS MER