Sökning: "skillnaden mellan irak och sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skillnaden mellan irak och sverige.

 1. 1. Vilken kultur tillhör jag? : En kvalitativ intervjustudie om att leva med dubbla kulturer och hur socialisationen har påverkat identiteten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Miray Nissan; Simon Larsson; [2022]
  Nyckelord :Symbolic interactionism; acculturation; identity; barriers to communication; culture; Symbolisk interaktionism; ackulturation; identitet; kommunikationshinder; kultur;

  Sammanfattning : Att komma till ett helt nytt land har en del konsekvenser för immigranter, speciellt när immigranterna från Mellanöstern kommer till Europa. Skillnaden mellan dessa två områden är många men först och främst är det språket och kulturen; därefter kommer andra skillnader som immigranter upptäcker när de börjar socialisera sig i det nya landet. LÄS MER

 2. 2. Granskning av faktablad om leopardgecko (Eublepharis macularis) och skäggagam (Pogona ssp.) som distribueras i djuraffärer i Sverige.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Westfelt; [2009]
  Nyckelord :leopardgecko; skäggagam; Eublepharis macularius; Pogona ssp; faktablad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var dels att se hur stor andel, av de djuraffärer som säljer ödlor, som delar ut faktablad till kunder som köper en ödla. Dels undersöktes i vilken grad den information som bör finnas i ett faktablad enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8, saknr L80), om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m. LÄS MER

 3. 3. Saddam Hussein och Gustav Vasa - landsfäder eller tyranner?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Thorén; Kacper Pettersson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att behandla frågan om huruvida Gustav Vasa och Saddam Hussein kan anses vara landsfäder eller tyranner. Det finns mer eller mindre identiska strukturer vad gäller likheter mellan Vasa och Hussein som ledare och person. LÄS MER