Sökning: "skillnaden mellan morgon och kvällstidningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnaden mellan morgon och kvällstidningar.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En diskursanalys om hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svenska morgon- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :fatma syala; Ronya Bermal; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; Media; Hedersrelaterat våld- och förtryck;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. LÄS MER

 2. 2. Stelt språk eller adjektivfrossa? : En språklig jämförelse mellan morgon- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Karin Wenzelberg; [2006]
  Nyckelord :kvällstidningar; morgontidningar; tidningsspråk; Expressen; Aftonbladet; Göteborgs-Posten; Dagens Nyheter; Sydsvenska Dagbladet; Dagstidningar; Swedish; Svenska; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den rent språkliga skillnaden mellan morgon- och kvällstidningar med kvantitativ och kvalitativ metod. En enkätundersökning av typen blindtest har också genomförts för att bredda resultatet. LÄS MER