Sökning: "skillnaden mellan piaget och vygotskij"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnaden mellan piaget och vygotskij.

 1. 1. Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Jensen; Pauline Prahl; [2013]
  Nyckelord :Montessoripedagogik; Reggio Emilia filosofin; den tredje pedagogen; Maria Montessori; Loris Malaguzzi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Maria Montessori och Loris Malaguzzi är grundare till två olika arbetssätt inom förskolans verksamhet: Montessoripedagogik och Reggio Emilia filosofi. Båda har som central punkt att arbeta med språkstimulering med hjälp av pedagogisk miljö och material. LÄS MER

 2. 2. Lek och Lärande, barns och lärares uppfattning om lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Graca; Karmela Vukancic; [2008]
  Nyckelord :fantasi; lek; lärande; undervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa leken och dess betydelse för barns utveckling och lärandet. För att utföra detta arbete har vi använt oss av tidigare forskning såsom två kända teoretiker, Lev Vygotskij och Jean Piaget. Vi har även tagit hjälp av bl.a. LÄS MER