Sökning: "skillnaden på perspektiv och aspekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skillnaden på perspektiv och aspekt.

 1. 1. Ta det inte personligt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Hjertzell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien går ut på att se närmare på ordklassen pronomina, närmare bestämt personliga och possessiva pronomina, i en svensk undertext översatt från den japanska filmen Sen to Chihiro no kamikakushi. Syftet med studien är att se hur den svenska översättningen tar emot den språkkulturella aspekten hos japanska personliga pronomina. LÄS MER

 2. 2. Särskilt stöd som dilemma : En diskursanalytisk studie av olika aktörers definitioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Jiveborn; [2012]
  Nyckelord :särskilt stöd; studiesvårigheter; dilemmaperspektiv; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka hur elever, lärare, specialpedagoger samt rektorer definierar begreppet särskilt stöd. Mer specifika frågeställningar var vilka diskurser som gick att identifiera, samt om dessa var i samspel eller i konflikt. Ytterligare en fråga var om det var möjligt att fastställa en dominerande diskurs. LÄS MER

 3. 3. Hur presenteras aktion i ryskan och svenskan? En kognitiv studie av en rysk saga i två översättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Maria Edström; [2011]
  Nyckelord :verb; perspektivteori; perspektiv; deixis; aspekt; aktion; aktionsart; taxis; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Varje språk har sitt eget unika sätt att presentera aktioner med hjälp av verb och verbfraser. Aktionsart är en kategori som många moderna forskare använder sig av vid beskrivning av olika egenskaper hos en aktion. I olika källor definieras aktionsart på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Kunskap om demokrati : en textanalys av läroböcker i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nandi Kaukaranta; Simona Cicortas; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan har ett demokratiuppdrag såväl som ett kunskapsuppdrag som ligger till grund för denna studies inriktning. Det politiska deltagandet har minskat bland ungdomar under 1990-talet och i en undersökning från Skolverket visade det sig att elever från praktiska och teoretiska program hade stora skillnader i kunskaper om demokrati. LÄS MER

 5. 5. Licenssystemet för fri programvara och öppen källkod - En juridisk undersökning av ett alternativt programutvecklingssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Schober; [2007]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Immaterialrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom programvaruvärlden är i dag fria programvaror allt mer vanligt förekommande, där operativsystemet Linux är den mest kända och använda fria programvaran. Fria programvaror är uppbyggda kring ett licenssystem som skiljer sig väsentligt från det dominerande proprietära licenssystemet. LÄS MER